Відкрите заняття як форма педагогічного контролю

Опубліковано: Неділя, 24 листопада 2019

vidkrite zanjattja 01

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» постійне удосконалення методики викладання дисциплін, передбачених навчальними планами закладу освіти, повинно супроводжуватися педагогічним контролем і насамперед проведенням відкритих занять.

Вони є невід'ємним елементом методичної діяльності викладача, а також компонентом атестації науково-педагогічних працівників, що проводиться для активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

vidkrite zanjattja 02

Відкрите заняття - це одна з форм педагогічного контролю, метою якого є виявлення рівня професійної та педагогічної майстерності викладача з ціллю подальшого удосконалення викладацької діяльності.

vidkrite zanjattja 03

Згідно графіка роботи циклової комісії фундаментальних та загально технічних дисциплін відбулися відкриті заняття у викладачів:
Дунда В.В.: «Переріз призми»;
Міщенко Ю.М.: «Лабораторна робота№1 «Виявлення органічних кислот у харчових продуктах. Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом».

vidkrite zanjattja 04

Ці відкриті заняття були своєрідною школою передового педагогічного досвіду.

Голова циклової комісії фундаментальних
та загальнотехнічних дисциплін Міщенко Ю.М.

Перегляди: 541