Відділення «Механізація, електрифікація і гідромеліорація аграрного виробництва»

Практичне навчання відділення техніки та енергетики аграрного виробництва

Опубліковано: П'ятниця, 23 грудня 2011

Спеціальність "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва"

Навчальна практика "Машиновикористання в землеробстві" має за мету навчити студентів практично оволодіти навичками роботи на виробництві і виконувати роботи по підбору машин, готування їх до роботи згідно з агротехнічними вимогами, працювати на МТА по прийнятій технології, давати оцінку якості та економічності робіт, виконувати операції технічного обслуговування та діагностування агрегатів і роботи по постановці машин на зберігання.

kombayn1 kombayn2

Навчальна практика "Ремонт сільськогосподарської техніки" дає змогу студентам оволодіти практичними навичками організації та технології ремонту машин в рільництві і кормовиробництві. Практика проводиться на базі учбово-виробничих майстерень учбового закладу. Наявність повного комплекту обладнання та апаратури для ремонту машин дає змогу в повному обсязі і в умовах близьких до виробничих  проводити дану практику.

mh remont1 mh remont2 mh remont3

Навчальна практика "Трактори і автомобілі" має за мету поглибити теоретичні знання, набуття вмінь і навичок розбирання, складання і регулювання типових спряжень та складальних одиниць, вивчення взаємодії механізмів і систем тракторів, автомобілів вітчизняного та зарубіжного виробництва. Дана практика проводиться на базі учбово-виробничих майстерень, які забезпеченні необхідною технікою, що дає змогу проводити практику в повному обсязі, згідно з програмою.

mh remont4 mh remont5

Навчальна практика "Сільськогосподарські машини" має за мету вивчення студентами будови і принципів роботи сільськогосподарських машин і знарядь, а також набуття практичних навичок  щодо розбирання, складання, регулювання с.г. машин та знарядь.

mh remont6 mh remont7

 

Спеціальність "Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК"

Навчальна практика "Технічне обслуговування і ремонт електрообладнання і засобів автоматизації" мае за мету надання практичних навиків технічного обслуговування електрообладнання, а також навики монтажу та налагодження схем керування сільськогосподарськими установками. Практика проводиться в спеціально обладнаній лабораторії на базі учбово-виробничих майстерень. На всіх робочих місцях або імітовано технологічний процес, або знаходиться діючі установки.

Навчальна практика "Електромонтажна" має за мету навчити студентів виконувати електромонтажні роботи, проводити монтаж внутрішніх силових і освітлювальних проводок, зовнішніх повітряних і кабельних ліній, електричних машин і трансформаторів, комутаційно-захисної апаратури, вторинних кіл автоматичного керування технологічними процесами с. г. виробництва, електронного обладнання.

 baner tdatu  monBaner  baner dist navch  baner npc  baner biblioteka  baner el biblio    

baner nmc     baner uonoda     baner djerela     baner ugl     baner testuvannya