Відділення землевпорядкування та гідромеліорації с/г виробництва

Практичне навчання відділення землевпорядкування та гідромеліорації с/г виробництва

Опубліковано: Вівторок, 21 жовтня 2014

Спеціальність "Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд"

Навчальна практика "Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд" дає можливість поглибити вивчення відповідного теоретичного матеріалу, набуття окремих професійних умінь і навиків із професій поливальника, муляра, одержання навиків організаторської діяльності в умовах трудового колективу. Практика проводиться в лабораторії на базі учбово-виробничих майстерень з обов`язковим виїздом на гідротехнічні споруди регіону.


Спеціальність "Землевпорядкування"

Навчальна практика "Геодезична" має за мету придбання та вдосконалення професійних навичок з організації та виконання геодезичних робіт. За час практики студент виконує повний цикл основних видів геодезичних робіт.актика проводиться на учбовому полігоні де є стаціонарно закріплені пункти та репери.
Польові роботи виконуються бригадами по 3-4 чоловіка, а камеральні роботи – індивідуально.

Навчальна практика "Мензульна зйомка" має за мету закріплення та поглиблення теоретичних знань, одержаних під час вивчення теми. У період проходження навчальної практики з нівелювання студенти повинні освоїти прийоми роботи з нівелірами, навчитись вирішувати завдання, пов’язані з висотною прив’язкою нівелірних ходів до пунктів державної геодезичної мережі, чітко засвоїти технологію математичної та графічної обробки одержаних при нівелюванні даних польових вимірювань. 

 baner tdatu  monBaner  baner dist navch  baner npc  baner biblioteka  baner el biblio    

baner nmc     baner uonoda     baner djerela     baner ugl     baner testuvannya