Практичне навчання відділення техніки та енергетики аграрного виробництва

Опубліковано: П'ятниця, 23 грудня 2011

Спеціальність "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва"

Навчальна практика "Машиновикористання в землеробстві" має за мету навчити студентів практично оволодіти навичками роботи на виробництві і виконувати роботи по підбору машин, готування їх до роботи згідно з агротехнічними вимогами, працювати на МТА по прийнятій технології, давати оцінку якості та економічності робіт, виконувати операції технічного обслуговування та діагностування агрегатів і роботи по постановці машин на зберігання.

kombayn1 kombayn2

Навчальна практика "Ремонт сільськогосподарської техніки" дає змогу студентам оволодіти практичними навичками організації та технології ремонту машин в рільництві і кормовиробництві. Практика проводиться на базі учбово-виробничих майстерень учбового закладу. Наявність повного комплекту обладнання та апаратури для ремонту машин дає змогу в повному обсязі і в умовах близьких до виробничих  проводити дану практику.

mh remont1 mh remont2 mh remont3

Навчальна практика "Трактори і автомобілі" має за мету поглибити теоретичні знання, набуття вмінь і навичок розбирання, складання і регулювання типових спряжень та складальних одиниць, вивчення взаємодії механізмів і систем тракторів, автомобілів вітчизняного та зарубіжного виробництва. Дана практика проводиться на базі учбово-виробничих майстерень, які забезпеченні необхідною технікою, що дає змогу проводити практику в повному обсязі, згідно з програмою.

mh remont4 mh remont5

Навчальна практика "Сільськогосподарські машини" має за мету вивчення студентами будови і принципів роботи сільськогосподарських машин і знарядь, а також набуття практичних навичок  щодо розбирання, складання, регулювання с.г. машин та знарядь.

mh remont6 mh remont7

 

Спеціальність "Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК"

Навчальна практика "Технічне обслуговування і ремонт електрообладнання і засобів автоматизації" мае за мету надання практичних навиків технічного обслуговування електрообладнання, а також навики монтажу та налагодження схем керування сільськогосподарськими установками. Практика проводиться в спеціально обладнаній лабораторії на базі учбово-виробничих майстерень. На всіх робочих місцях або імітовано технологічний процес, або знаходиться діючі установки.

Навчальна практика "Електромонтажна" має за мету навчити студентів виконувати електромонтажні роботи, проводити монтаж внутрішніх силових і освітлювальних проводок, зовнішніх повітряних і кабельних ліній, електричних машин і трансформаторів, комутаційно-захисної апаратури, вторинних кіл автоматичного керування технологічними процесами с. г. виробництва, електронного обладнання.

Перегляди: 6885

 baner tdatu  monBaner  baner dist navch  baner npc  baner biblioteka  baner el biblio    

baner nmc     baner uonoda     baner djerela     baner ugl     baner testuvannya