Відділення «Підприємництво, менеджмент та інформаційні технології»

gaybura2

Завідувач відділення

Гайбура Тетяна Андріївна

Викладач вищої категорії, викладач-методист

Вчений агроном-економіст

 

Відділення здійснює підготовку фахівців за чотирма спеціальностями.

 

Спеціальність 073 "Менеджмент", кваліфікація: організатор виробництва. 

Організатор виробництва здійснює оперативне керівництво виробничим підрозділом та може займати посади низового управлінського персоналу, готовий до вирішення питань з реалізації технологічних, виробничих і соціально-побутових задач, займається плануванням, організацією, аналізом та контролем.

Підготовлені фахівці можуть займати первинні посади:

 • керівник малого підприємства;
 • керівник виробничого підрозділу;
 • майстер виробничої дільниці;
 • технік з праці;
 • диспетчер виробництва;
 • диспетчер з відпуску готової продукції;
 • інспектор з кадрів;
 • референт з основної діяльності;
 • агент з постачання;
 • інспектор страхової справи;
 • касир;
 • оператор персонального комп'ютера.

 

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", кваліфікація: технік–економіст.

Молодший спеціаліст з економіки підприємства спроможний виконувати професійні роботи і обіймати первинні посади в підрозділах та підприємствах, в усіх галузях виробництва різних форм власності.

Фахівці підготовлені виконувати планову, організаційну, обліково-статистичну, контрольну та інформаційну функції.

Підготовлені фахівці даного напрямку можуть займати посади:

 • помічник керівника підприємства;
 • економіст;
 • ревізор з виробничо-технічних і економічних питань;
 • інспектор з цін;
 • статистик;
 • технік з нормування праці;
 • технік з планування;
 • технік з підготовки виробництва;
 • хронометражист;
 • оператор персонального комп'ютера.

 

 Спеціальність 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", кваліфікація: фахівець з інформаційних технологій.

Стрімка комп'ютеризація охопила не тільки виробництво, а і абсолютно всі сфери життя та діяльності суспільства. Не міг залишитися осторонь і агропромисловий комплекс.

У 2005 - 2006 навчальному році на відділенні електрифікації Новокаховського коледжу розпочато підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Випускники отримують кваліфікацію "Фахівець з інформаційних технологій" і робочу професію "Оператор комп'ютерного набору"; вони підготовані до роботи на промислових і аграрних підприємствах, у комп'ютерних центрах, наукових, конструкторських, проектних організаціях, комерційних, банківських установах, в установах Міністерств промислової і аграрної політики України.

Наші студенти мають право вступу на третій курс ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації з метою отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «магістр». Це дає можливість забезпечити державу і наш регіон, зокрема, висококваліфікованими фахівцями в галузі інформаційних технологій.

ek2 Підготовка фахівців здійснюється за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, навчальні плани підготовки відповідають державному стандарту вищої освіти в Україні.

Навчання на відділенні відбувається у спеціально адаптованих аудиторіях забезпечених підручниками та технічними засобами навчання, сучасною організаційною технікою в комп’ютерних класах з виходом в мережу Internet.

ek3

Студенти мають змогу щоденно працювати на персональному комп’ютері, опановувати програмні продукти, що сприяє підготовці сучасних висококваліфікованих фахівців, яких потребують сьогодні ринкові умови.

Вагомою складовою навчального процесу є практичне навчання. Відповідно до навчальних планів протягом усього періоду навчання студенти проходять різні види навчальних, технологічних та переддипломних практик.

ek3 Базою для проходження практик є базові провідні підприємства міста та Херсонщини, фермерські господарства, навчально – дослідне господарство коледжу.

З кожного виду практики на відділенні існує програма практики, методичне забезпечення та щоденники-звіти.

Як результат проведення практик проводяться конкурси "Кращий за професією".

Студентам надається можливість пройти практичну підготовку, перейняти досвід ведення сільського господарства в Німеччині, Данії, Швеції, Голландії, Великобританії.

Студенти мають можливість продовжити навчання на III курсі у Таврійському державному агротехнологічному університеті м. Мелітополь, престижних ВНЗ міст Одеси, Миколаїва, Херсона, Дніпропетровська, Харкова та інших містах України.

За період навчання студенти додатково оволодівають робітничою професією:

 • "Конторський службовець" (бухгалтерія);
 • "Оператор комп'ютерного набору".

Випускники відділення економіки та комп'ютерних технологій одержують знання і практичні навички, що дозволяють йому успішно працювати на підприємствах та організаціях усіх форм власності, державних установах, органах виконавчої влади, казначействі, податковій інспекції, страхових компаніях та інших галузях економіки.

На ринку праці м. Нова Каховка та регіону вже звичайним став високий попит на випускників економічного відділення.

Перегляди: 12494

Авторські права

Всі права захищені. Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу ВСП «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» заборонено.

Контакти

Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Горького, 1.

Телефон: +038 (05549) 9-07-10

e-mail: office@nkatk.com

Офіційний сайт: http://nkatk.com/

 baner tdatu  monBaner  baner dist navch  baner npc  baner biblioteka  baner el biblio    

baner nmc     baner uonoda     baner djerela     baner ugl     baner testuvannya