Open menu

shlapa bakalavra

Ласкаво просимо!

Підготовка здійснюється за державним замовленням, за рахунок фізичних та юридичних осіб.
Прийом на навчання здійснюється на основі ліцензії на підготовку здобувачів фахової перед вищої освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю, що отримана на підставі наказу Міністерства освіти і науки України №986-л від 21.11.2019 року.

Детальніше...

Відповідно до наказу МОН України № 387 від 26.04.2022 р. ВСП «Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ» тимчасово переміщений до міста Кропивницький на базу Кропивницького фахового аграрного коледжу та продовжує освітній процес відповідно до стандартів фахової передвищої освіти України!
ВСП «Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ» залишається українським закладом фахової передвищої освіти.
Освітній процес у 2022-2023 навчальному році відбувається в дистанційній формі.
Всі державні гарантії (навчання за кошти державного бюджету, академічні та соціальні стипендії, дипломи молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра) залишаються.

У майбутніх фахівців коледжу розпочалась виробничо-технологічна практика. Виробнича практика – один із важливих видів освітнього процесу і здійснюється з метою набуття ними виробничих навичок та прийняття самостійних рішень у реальних виробничих умовах.

 

Перший день практики для здобувачів освіти розпочався з проведення інструктажу з техніки безпеки та ознайомлення їх з програмою практики, щоденником – звітом тощо.

 

Керівники практик від коледжу визначили об'єкти та робочі місця відповідно до програми, видали індивідуальні завдання, порекомендували навчальні посібники. Протягом практик керівники від коледжу постійно надають консультації та контролюють здобувачів освіти з питання дотримання трудової дисципліни, правил охорони праці та техніки безпеки, забезпечують необхідними методичними матеріалами, консультують під час виконання завдань, перевіряють звіти з практики та надають відгуки про роботу здобувачів освіти на практиці. А також проводять всі організаційні заходи протягом практики.

 

praktika 2023 03

 

Здобувачі освіти із завзяттям та зацікавленістю почали цей етап свого навчання на різноманітних господарствах та підприємствах.

 

Практика покликана підготувати майбутніх фахівців до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень професійної підготовки, тому до керівництва виробничою практикою залучаються досвідчені викладачі коледжу.

 

praktika 2023 02

 

Бажаємо здобувачам фахової освіти, в цей нелегкий час, вдалого проходження практики, яскравих вражень та високих оцінок за результатами практики!

 

Завідувач навчально-виробничої практики Марія Гордецька

 

baner tdatu monBanermonBaner baner dist navch baner npc baner biblioteka baner el biblio baner nmc baner uonoda  baner ugl baner testuvannya