uken
Open menu

shlapa bakalavra

Ласкаво просимо!

Підготовка здійснюється за державним замовленням, за рахунок фізичних та юридичних осіб.
Прийом на навчання здійснюється на основі ліцензії на підготовку здобувачів фахової перед вищої освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю, що отримана на підставі наказу Міністерства освіти і науки України №986-л від 21.11.2019 року.

Детальніше...

vstup 2021 zaochne

Освіта

  Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Положення про атестацію педагогічних працівників.

 

 

30 вересня 2021 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»

 

 

Національна система забезпечення якості освіти реалізується через механізми ліцензування та акредитації.

Освітня діяльність в Україні здійснюється вищими навчальними закладами на підставі ліцензій. Обов’язковою умовою видачі ліцензії є відповідність нормативам, що встановлюються Міністерством освіти і науки.

Вищий навчальний заклад має право видавати документ про вищу освіту державного зразка тільки з акредитованого напряму (спеціальності). Напрям (спеціальність) вважається акредитованим, якщо рівень підготовки за цим напрямом (за спеціальністю) відповідає державним вимогам.

Ліцензування – це державне визнання спроможності вищого навчального закладу розпочати діяльність, пов’язану із наданням освітніх послуг з певного напряму за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Сутність ліцензування – перевірка закладу освіти щодо можливості розпочати освітню діяльність.

Акредитація вищого навчального закладу – це державне визнання його статусу (рівня акредитації).

Сутність акредитації – перевірка ВНЗ щодо можливості присуджувати здобувачам відповідні ступені вищої освіти та присвоювати кваліфікацію з наданням документу про вищу освіту державного зразка.

 

Сторінка в розробці

baner tdatu monBanermonBaner baner dist navch baner npc baner biblioteka baner el biblio baner nmc baner uonoda  baner ugl baner testuvannya