logo 150

Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»

Матеріально-технічне забезпечення

Інформація станом на 23.02.2022 року.

Відповідно до п. 2.4 Положення про відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» коледж має право підтримувати в належному стані закріплене або передане йому на правах оперативного управління державне майно, балансоутримувачем якого є Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного.

Копії державних актів на право постійного користування земельною ділянкою, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016 року № 550 «Про закріплення державного майна за Таврійським державним агротехнологічним університетом» та наказу Таврійського державного агротехнологічного університету від 16.09.2016 року №1404-К «Про закріплення державного майна за відокремленими структурними підрозділами» завантажені в ЄДЕБО.

Коледж має у своєму використанні два навчальні корпуси, 2 гуртожитки, їдальню, стадіон, навчально-виробничі майстерні та інші допоміжні споруди.

Інформація про загальні площі приміщень коледжу
Стисла характеристика споруд:

Навчально-лабораторні корпуси № 1 та № 2 розташовані за адресою: вул. Горького № 1.

Навчальний корпус № 1 та навчально-лабораторний корпус № 2 збудовані в 1974 році. Загальна площа – 9883,3 м2.

Навчальний корпус № 1 – 4 поверхова будівля, що побудована в єдиному комплексі з будівлею актової зали, приміщеннями бібліотеки з читальним залом.

Навчально-лабораторний корпус № 2 – 3 поверхова будівля, що побудована в єдиному комплексі з будівлею спортивного залу та з’єднана із корпусом № 1 перехідною галереєю.

Навчально-виробничі майстерні знаходяться за адресою: вул. Промислова, 4. Загальна площа складає 15551,4 м2.

На навчально-виробничих майстернях основним підрозділом є механічний цех, функціонує пункт технічного обслуговування і діагностування тракторів і автомобілів, дільниця по діагностиці та ремонту паливної апаратури тракторів та автомобілів, а також ремонту сільськогосподарської техніки. Також до складу механічного цеху входять токарна, слюсарна та ковальсько-зварювальна дільниці.

На території навчально-виробничих майстерень розташований навчально-лабораторний корпус.

Гуртожитки коледжу знаходяться за адресою: вул. Горького, №14 і №16. Побудовані в 1961 та 1966 роках.

Загальна площа – 3876,6 м2, серед них:

гуртожиток № 2 – 1839,7 м2, в тому числі житлова – 825,1 м2;

гуртожиток № 3 – 2036,9 м2, в тому числі житлова – 1103,6 м2.

Електронні копії свідоцтв про право власності на гуртожитки завантажені в ЄДЕБО.

Всі гуртожитки розташовані поряд з навчальними корпусами, обладнані оптично-волоконними лініями подачі інтернету та Wi-Fi–обладнанням, мають інше необхідне оснащення.

Для проживання студентів створені відповідні санітарно-побутові умови: обладнані душові кімнати, кімнати для самопідготовки, відпочинку, кімнати гігієни, є медичний пункт, обладнані приміщення для занять спортом.

Їдальня коледжу знаходиться за адресою: вул. Дружби, № 23. Загальна площа будівлі їдальні становить 937,1 м2. Їдальня розрахована на 160 посадкових місць та буфет на 60 посадкових місць. На одне посадкове місце в їдальні та буфеті припадає 2 студенти.

Електронна копія свідоцтва про право власності на їдальню завантажена в ЄДЕБО.

Загальні площі приміщень коледжу відповідно до свідоцтв про право власності, документів оперативного управління або користування становлять 31164,5 м2.

Навчальна площа становить 7143,3 м2, у т.ч. приміщення для занять здобувачів освіти (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії) – 5992,9 м2; комп’ютерні лабораторії – 390,0 м2; спортивні зали – 760,4 м2.

Для виконання педагогічними працівниками методичної, організаційної та інших видів робіт є препараторські кімнати при навчальних лабораторіях, кабінетах, методичний кабінет та інші приміщення загальною площею 2220,0 м2.

Навчально-виховний процес здійснюється у двох навчально-лабораторних корпусах та навчально-виробничих майстернях, в яких функціонують 88 навчальних аудиторій, 29 лабораторій.

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

mat teh zabespech 2022 01

Інформація про соціальну інфраструктуру

mat teh zabespech 2022 02

Бібліотечно-інформаційний центр

В коледжі з 2018 року утворений бібліотечно-інформаційний центр загальною площею 593,4 м2, у тому числі: читальна зала – 225,4 м2, абонемент – 33,5 м2, інформаційний центр – 32,7 м2.

Основне завдання бібліотечно-інформаційного центру як структурного підрозділу ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного» полягає у забезпеченні необхідною літературою освітнього процесу, повноцінному і якісному обслуговуванні викладачів і студентів, підготовці та проведенні різноманітних виховних заходів, спрямованих на утвердження громадянських цінностей, виховання почуття патріотизму, відданості у студентської молоді.

Бібліотечно-інформаційний центр розташований на першому та другому поверхах навчального корпусу. Загальна площа бібліотеки з читальною залою становить 560,7 м2.

Бібліотека коледжу включає:

 • приміщення абонемента з каталогом;
 • читальна зала на 100 місць із зоною індивідуальної роботи, аудіо і відеоматеріалами з розрахунку 2,55 м2 на одне читацьке місце при нормі не менше 2,4 м2 на одне читацьке місце згідно ДБН В.2.2-3:2018;
 • фонд відкритого доступу з розрахунку 5 м2 на одну тисячу одиниць книжкового фонду при нормі не менше 5 м2 на одну тисячу одиниць книжкового фонду згідно ДБН В.2.2-3:2018;
 • книгосховище з розрахунку 3,03 м2 на одну тисячу одиниць зберігання при нормі не менше ніж 2,5 м2 на одну тисячу одиниць зберігання;
 • приміщення для зберігання відеоматеріалів та електронних носіїв;
 • робочу кімнату площею 30,4 м2 з розрахунку 10,1 м2 на одне робоче місце при нормі не менше ніж 6 м2 на одне робоче місце згідно ДБН В.2.2-3:2018.

Обсяг бібліотечного фонду станом на 23.02.2022 року нараховує 64312 інформаційних документів, з них: книг – 57616 примірників, 6696 примірників періодичних видань для усіх спеціальностей, 677 одиниці електронних навчальних матеріалів.

Кількість підручників станом на 23.02.2022 року становила 16943 примірники. Ведеться електронний каталог.

Інформація про наявність бібліотеки в коледжі

mat teh zabespech 2022 03

Відділення «Агроінженерія, енергетика та інформаційні технології»

grebinchak

 

Завідувач відділення

Рибакова Людмила Володимирівна

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Відділення «Агроінженерія, енергетика та інформаційні технології» створено з трьох спеціальностей: 208 «Агроінженерія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка».

 

Спеціальність 208 «Агроінженерія»

1953 рік. В Херсоні було засновано новий навчальний заклад – технікум механізації сільського господарства. У 1957 році технікум переведено у молоде, квітуче місто Нову Каховку.

Разом з першим директором Зінченко М.М. до Нової Каховки приїхали молоді, енергійні, високопрофесійні, фанатично віддані своїй справі люди працювали створюючи атмосферу добра, любові та взаємодопомоги. Це вони стояли біля витоків навчального закладу: Артюшенко В.В., Зінченко М.Є., Тихонова І.Ф., Попов В.І., Гончаренко Д.П., Ткачов С.І., Башина А.В., Шульженко М.І., Шульженко М.П., Стародубцева М.Ф., Жарикова А.П., Стародубцев Д.О., Лапа Д.І., Ліповий І.М., Сабодаш І.О., Насека Р.Я., Лазорська Р.С., Гопченко Д.П. та багато інших.

mh el istoriya 03

mh el istoriya 04

Відділення «Механізація сільського господарства» одне з найстаріших у навчальному закладі. Воно має найпотужню матеріально-технічну базу, яке обладнано всіма необхідними приладами, устаткуванням, тощо.

mh el istoriya 01

mh el istoriya 06

Спеціальність «Агроінженерія» постійно розвивалась, зміцнювалась матеріальна база, вдосконалювався навчальний процес, а стояли за цим завідувачі відділенням у різні роки: Федін І.М., Тихонов М.О., Іванов Г.І., Шкурко Г.Г., Гребінчак О.І.

Студенти та викладачі сьогодення вдячні тим, хто приймав активну участь у роботі спеціальності: Тетері І.І., Смолі А.О., Черкесову О.Ф., Ващенко В.І., Гнатенко О.І., Кравцову Л.В., Іванову Г.І., Шаповалову Г.Н., Петрулевичу В.І., Шульгіну Ю.Г., Орловському С.Ф. та інші.

mh el istoriya 02

mh el istoriya 07

Новий час вимагає вміння вирішувати нестандартні проблеми, приймати неординарні рішення. Непрості задачі стоять перед педагогічним колективом відділення. Як вистояти, вижити, зберегти кращі науково-освітні традиції, та поліпшити здобутки, над цим працюють викладачі сьогодення: Спільник С.М., Жураківський Л.В., Гордецька М.Л., Зимарьов Є.П., Сабодаш В.І., Балановський О.С., Дунда В.В., Політицька В.В., Гудкова Г.В. Волосковець О.Ю., Василенко І.В., Денисенко В.В., Павлов В.П., Міщенко Ю.М., Литовченко В.А., Мельник В.А., Дейнега А.І., Граборенко Н.І. та інші.

mh el istoriya 10

mh el istoriya 20

На заняттях студенти вивчають передові технології вирощування сільськогосподарських культур, будову і регулювання новітньої техніки, оволодівають майстерністю діагностики, ремонту і обслуговування автомобілів, тракторів та самохідної техніки.

mh el istoriya 12

mh el istoriya 24

В навчально-виробничих майстернях майбутні спеціалісти закріплюють набуті теоретичні знання на практиці, а саме: навчаються мистецтву холодної і гарячої обробки металів, токарній і зварювальній справі. Вивчають правила дорожнього руху і основи безпеки руху транспорту, проводяться індивідуальні навчання по водінню автомобілів, тракторів, самохідної техніки. Після складання іспитів студенти одержують посвідчення водія і тракториста –машиніста широкого профілю.

mh el istoriya 08

mh el istoriya 16

Все це заслуга кваліфікованих майстрів виробничого навчання, а саме: Потапенко М.Е., Івченко Д.І., Фьодоров П.В., Тищенко Л.А., Несвітей А.І., Захаревич М.І., Стародубцев Д.А., Гордецький Л.С., Шилов В., Муньйос Е., Гонтарь В.П., Заікін А.К., Коцюбівський С., Мороз В.М., Терехов С.О., Артюшенко М.І. та багато інших.

Для підвищення майстерності студенти відділення мають можливість проходити технологічну практику у провідних господарствах Німеччини, Польщі, Данії, Норвегії, Австрії, Швеції. 

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Наше місто Нова Каховка – це оазис у Олешківській пустелі, воно безперечно є окрасою південного регіону. Своєю появою місто Нова Каховка має завдячувати величному творінню людей праці – Каховській ГЕС, яка є енергопостачальником Півдня України. Незабаром після спорудження ГЕС в Новій Каховці розпочали будівництво одного з найпотужніших у Радянському Союзі електромашинобудівного заводу, основною продукцією якого є електродвигуни. Місту енергетиків потрібне поповнення нових кадрів – фахівців у галузі енергетики.

Враховуючи зростаючий попит на фахівців у галузі електрифікації сільського господарства та наявність у Новокаховському сільськогосподарському технікумі потужної виробничо - навчальної бази і висококваліфікованих педагогічних кадрів Міністерством сільського господарства було видано наказ від 10 серпня 1960 року про відкриття відділення електрифікації і автоматизації і технікум отримав нову назву: «Новокаховський технікум гідромеліорації, механізації і електрифікації сільського господарства».

Багато відомих, шанованих фахівців працювало на відділенні «Електрифікації сільського господарства». Засновником якого з повним на те правом можна вважати Дем'яненко Віталія Сергійовича, на плечі якого лягла нелегка робота з відкриття відділення і організації його життєдіяльності. Тягар організаційної та методичної роботи на спеціальності продовжували Кепко В.М., Катунін А. М., Глазунов О.О., Медведєва Т.А., Брага О.В.

Першими помічниками і головними виконавцями робіт з обладнання лабораторій були умільці із золотими руками – наші лаборанти: Магдалінов М. П., Портной П. М., Бабічев А. Г., Кириленко Ф. В., Говало О. В., Кононенко В. Г.

Значний внесок у створення матеріально-технічної бази і обладнання кабінетів і лабораторій зробили такі викладачі: Демченко О. Д., Зеленський І. П., Сатановський А. М., Позняков В. Т., Тищенко Т. М., Невзорова І. М., Кобець Л. К., Делієв В. Г., Плохой Л. М., Андрєєва Л. О., Сідлецький М. О., Левченко А. М.

Викладачі Терехов А.М., Єгоров В.І., Босий О.М., Кобцова Т.М., Булах В.В., Риженко В.М., Кравцов Т.Ю., Семенков Є.Б., Тодоріко О.М., Заторська Л.М. та багато інших приймали активну участь у розвитку спеціальності.

Практичне навчання студентів здійснюється на навчально-виробничих майстернях коледжу, де діють добре обладнанні лабораторії зі спеціальних дисциплін. Це дає можливість закріпити отримані теоретичні знання і придбати практичні уміння і навички під час проходження електромонтажної практики і практики по технічному обслуговуванню і ремонту електрообладнання та засобів автоматизації. На території майстерень діє полігон з енергетичним обладнанням і підстанцією.

Педагогічний колектив коледжу впевнено дивиться в майбутнє, бо на заміну ветеранам педагогічної ниви приходять добре освічені, амбітні, енергійні викладачі. Органічно влитися в педагогічний колектив коледжу Назарова Л.Г., Пшеничний М.В., Дубіна Д.А., Череватенко Л. М, Тодоріко М.М.

Доброю традицією відділення стало проведення на весні тижня циклової комісії на якій проводяться конкурси «Кращій за професією», вікторини, туристичні походи, тощо.

Студенти, які успішно закінчили коледж, мають можливість продовжити навчання в вищих закладах освіти на бюджетній формі навчання, з якими коледж має договір по співпраці.

Випускники, які прагнуть застосовувати одержані в коледжі знання в практичній діяльності, по закінченню навчального закладу можуть працювати на підприємствах технічного сервісу, в аграрних об'єднаннях, автогаражах, в ремонтних підприємствах, на посаді механіка по інженерно-технічному забезпеченню сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання.

Наші випускники стали провідними спеціалістами сільського господарства, працівниками міністерств та державних установ. А всього за роки існування спеціальності навчальний заклад підготував для нашої країни спеціалістів в галузі механізація сільського господарства 9037 чол. (1956-2017) Та спеціалістів в галузі електрифікації сільського господарства 4500 чол. (1963-2017) ,понад 500-для країн Азії, Африки та Латинської Америки.

Серед випускників технікуму – Герой Соціалістичної Праці Мартиненко О.П., орденоносець Стрижак Т., депутат Верховної Ради Паламарчук М.П., голова агрофірми ДП «ДАФ ім. Солодухіна» Давиденко І.В., начальниками служб ХМЕМ: Кумаранський О. А. і Пономаренко Д. Р.; Пенза О. І. - начальник енергонагляду Півдня України. Наш випускник Масюткін Є. П., професор, багато років працював деканом, першим проректором у ТДАТУ, а зараз він ректор Керчинського державного морського технологічного університету. та багато інших. 

Спеціальність 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

Спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» є однією із самих перспективних спеціальностей сьогодення, яка дає можливість стати спеціалістом в області інформаційних технологій.

Сьогодні саме вони складають вагому частку світового виробництва, що приводить до глобального перерозподілу ринку праці.

На світовому та українському ринку праці спеціалісти з інформаційних технологій вже декілька років утримують перші рядки рейтингів найбільш потрібних і найбільш оплачуваних професій.

Фахівець може займати посади:

– технічний фахівець в галузі автоматизації;
– технік з автоматизації виробничих процесів;
– технік з метрології;
– технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;
– технік-оператор електронного устаткування;
– технік-програміст;
– технік з системного адміністрування;
– технік-електрик;
– фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення.

Гуртожитки

ПРАВО СТУДЕНТА НА ПРОЖИВАННЯ В ГУРТОЖИТКУ

Функціонування і порядок поселення в гуртожитку в Україні регулюється Житловим кодексом України (ЖКП, стаття 127), Положенням про студентський гуртожиток, розробленим закладом освіти відповідно до Типового Положення та Правил і умов проживання в гуртожитку, інших локальних нормативних актів.

ЖКУ встановлює загальні вимоги до гуртожитків. Для студентських гуртожитків важливі наступні положення:

 • заселення в гуртожиток дозволяється тільки після затвердження органами санітарно-епідеміологічної служби. Це означає, що гуртожиток підпадає під щорічну перевірку відповідності санітарним нормам;
 • проживання в гуртожитку платне. Одна з обов'язків студента (ки) - своєчасно і в повному обсязі оплачувати це житло, інакше студента (ку) можуть позбавити права на проживання;
 • гуртожиток має бути укомплектовано меблями та необхідним інвентарем, студентам повинно бути забезпечено надання побутових послуг (прасування, прання) і виділено приміщення для цих цілей. Студент не повинен витрачати власні кошти на покупку меблів або інвентарю в гуртожиток;
 • обслуговування гуртожитку, в тому числі прибирання, здійснює спеціальний штатний персонал;
 • внутрішній розпорядок у гуртожитках встановлюється правилами, затвердженими адміністрацією коледжу. Він визначає правила проживання в гуртожитках у канікулярний період.
Положення про студентський гуртожиток
Положення про поселення в гуртожиток
Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках

Навчально-виробничий комплекс

tablichka

Сьогодні до складу навчально-виробничого комплексу входять:

• навчально-виробничі майстерні, які забезпечують не лише проходження практик, а й проводять капітальний ремонт карбюраторних та дизельних двигунів, переобладнання автомобілів, відновлення деталей, а також надають до 30 видів різних послуг, пов’язаних з профілем навчальних практик та виробничої діяльності;
• навчально-дослідне господарство загальною площею 740 га;
• навчально-виробничий машино-тракторний парк, який нараховує 63 одиниці автотранспорту, у тому числі: 27 автомобілів, 30 тракторів, 6 комбайнів;
• машинний двір з 97 найменуваннями сільськогосподарських машин і знарядь;
• навчальні полігони;
• ангари та приміщення для зберігання техніки (площею 3000 кв.м.).

maysternya1На навчально-виробничих майстернях функціонує пункт технічного обслуговування і діагностування тракторів і автомобілів, який обладнано діагностичними приладами ИМД-ЦМ і мотор-тестером JT – 254, новітнім мотор-тестером на базі USB - осцилографа для визначення параметрів карбюраторного, інжекторного або дизельного двигуна вітчизняного і зарубіжного виробництва, сканером на базі СКАНМАТИК для діагностування через електронний блок усіх експлуатаційних параметрів автомобіля з відображенням на комп’ютерній техніці.

 

maysternya2

oborudovanie1

Основним на майстерні є механічний цех. Згідно технологічного процесу всі роботи починаються з дільниці розбирання, миття, дефектування і комплектації двигунів. Наступним етапом ремонту є ремонт складових частин двигуна: шліфування шийок колінчастих валів, розточка і хонінгування блоків циліндрів, ремонт головок блоків, притирання клапанів.

oborudovanie3

maysternya3

maysternya3

Окрім того, функціонує дільниця по діагностиці та ремонту паливної апаратури тракторів та автомобілів, а також ремонту сільськогосподарської техніки. Загалом, на базі майстерень студенти мають змогу ознайомитися з 38 ремонтними операціями. Лабораторії дозволяють вивчати роботу пристроїв, технічні характеристики, принципи роботи, регулюванням, обслуговуванням устаткування, машин, механізмів, вузлів, агрегатів.

dvigun3

Також до складу механічного цеху входять токарна, слюсарна та ковальсько-зварювальна дільниці. Токарну дільницю обладнано 5 токарними верстатами, стругальним, фрезерним та вертикально-свердлильним верстатами. Слюсарну дільницю укомплектовано 5 верстатами, деревообробним та заточним верстатами і 2 вертикально-свердлильними верстатами. Ковальсько-зварювальна дільниця обладнана 2 ковальськими горнами та 5 зварювальними кабінками, в навчальному процесі використовується пневматичний молот, газове та напівавтоматичне зварювання.

slusarniy

kuznja

Завершується технологічний процес збиранням двигунів та наступною їх обкаткою і випробовуванням на стендах.

Особливу увагу при підготовці техніків-електриків педагогічний колектив приділяє набуттю студентами практичних навичок. Усі види практик проводяться в спеціалізованих лабораторіях, які оснащені відповідними робітниками місцями, де студенти проводять наладку, монтаж, пробний пуск лічильників, розрахунки електроустаткування, вивчають різноманітні несправності і методи їх усунення.

el praktika1

el praktika4

Під час проведення навчальних практик студенти проводять монтаж, технічне обслуговування і ремонт внутрішніх силових і освітлювальних проводок, зовнішніх, повітряних і кабельних ліній, електричних машин і трансформаторів, комунікаційно-захисної апаратури, вторинних кіл автоматичного керування технологічними процесами сільськогосподарського виробництва, електронного обладнання.

el praktika3

Для студентів спеціальності «Геодезія та землеустрій» створено полігон краплинного зрошення з системою поливних мереж з арматурою, насосною станцією і фрагментом дощувальної машини «Дніпро». Окрім того, студенти мають можливість пройти практику на будівельному майданчику і полігоні гідротехнічних споруд. Важливими об’єктами проведення досліджень є лабораторії гідравліки, водопостачання та водовідведення, сільськогосподарської меліорації та меліоративних машин.

gidro

gidro2

У підготовці техніків-землевпорядників важливе значення набули вміння користуватися геодезичними приладами, електронними тахеометрами, приладами супутникового зв’язку, читання електронних карт, проведення теодолітних і мензуальних зйомок, технічного нівелювання.

У зв’язку з комп'ютеризацією АПК виникла реальна необхідність у фахівцях для обслуговування сфери інформаційних технологій. Новокаховський коледж з 2006 року готує фахівців з обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем.

Ґрунтуючись на вже наявних в навчальному закладі комп'ютерних класах, телестудії, інтернет-класі, лабораторії інтерактивного навчання проводяться практики по даній спеціальності, які дають можливість студентам проводити ремонт і обслуговування офісної техніки, налагоджувати локальну мережу, робити монтаж засобів автоматизації, працювати з пристроями на мікроконтроллерах. У обладнаних лабораторіях проводять перевірку стану елементів інтелектуальних інтегрованих систем, їх ремонт і обслуговування.

is praktika1

Отже, важливу роль у підготовці спеціалістів відіграє невід’ємний зв'язок практичного навчання з існуючим виробництвом, який дозволяє максимально зблизити теоретичні знання з виконання практичних робіт на реальних об’єктах.

Дочірні категорії

  Заходь з мобільного

qr site nkatk

Авторські права

Всі права захищені. Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу ВСП «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» заборонено.

Контакти

Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Горького, 1.

Телефон: +38 (05549) 9-07-10
e-mail: office@nkatk.com

Офіційний сайт: https://nkatk.com/

Контакти переміщення

Коледж тимчасово переміщений за адресою:

25031, Україна, м. Кропивницький,
пр. Університетський, 7/2.

Телефони: +38 (099) 099-55-56
                   +38 (067) 439-50-10