Open menu

    

Відповідно до підпункту 3 частини другої статті 16, пункту 4 частини третьої статті 32, частини першої статті 79 Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про доступ до публічної інформації», «Закону України «Про запобігання і протидії корупції», Бюджетного кодексу України, а також з метою забезпечення відкритості та прозорості прийняття рішень на сайті ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ» розміщена наступна інформація:

 

Статутні документи:

icon pdfПоложення про відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»

 

icon pdfКолективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ВСП «Новокаховського коледжу Таврійського державного агротехнологічного університету»

 

icon pdfНаказ про створення робочої групи для внесення змін до колективного договору

 

icon pdfПроєкт змін №1 до колективного договору

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

Документи навчального закладу, пов’язані з організацією освітнього процесу:

 

icon pdf

Положення про організацію освітнього процесу

 

icon pdf

Положення про відділення денної форми навчання

 

icon pdf

Положення про кредитно-модульну організацію навчального процесу

 

icon pdf

Положення про оцінювання знань студентів за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу

 

icon pdf

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

 

icon pdf

Положення про порядок призначення і виплати стипендій

 

icon pdfПоложення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів освіти

 

icon pdf

Положення про педагогічну раду

 

icon pdf

Положення про методичну раду при педагогічному кабінеті

 

icon pdf

Положення про підвищення кваліфікації

 

icon pdf

Положення про дистанційне навчання

 

icon pdf

Положення про електронний навчальний курс

 

icon pdf

Положення про дуальну освіту

 

icon pdf

Положення про курсове проектування

 

icon pdf

Тимчасовий порядок проведення заліково-екзаменаційних сесій

 

icon pdf

Тимчасовий порядок підготовки та проведення атестації здобувачів освіти 2023 р.

 

icon pdf

Положення про державну підсумкову атестацію

 

icon pdf

Положення про антиплагіат

 

icon pdf

Положення про студентську науково-практичну конференцію

 

icon pdf

Положення про підготовчі курси

 

icon linkПравила прийому до ВСП «Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ ім. Д. Моторного»

 

icon linkСклад керівних органів ВСП «Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ ім. Д. Моторного»

 

 Освітньо-професійні програми:

208 "Агроінженерія"
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
073 "Менеджмент"
151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"
081 "Право"
193 "Геодезія та землеустрій"

 

Студентське самоврядування:

icon pdf

Положення про студентське самоврядування у ВСП «Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ ім. Д. Моторного»

 

icon linkСклад студентської ради ВСП «Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ ім. Д. Моторного»

 

 

 Документи антикорупційної діяльності коледжу:

Антикорупційна програма ВСП «Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ ім. Д. Моторного»

План основних заходів щодо запобігання та протидії корупції у ВСП «Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ ім. Д. Моторного» у 2021-2022 н.р.

 

icon pdf

Кодекс честі ВСП «Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ ім. Д. Моторного»

 

Звіти про основні результати роботи

Звіт про основні результати роботи за 2019 рік

Звіт про основні результати роботи за 2020 рік

Звіт про основні результати роботи за 2021 рік

Звіт про основні результати роботи за 2022 рік

 

Перелік документів, пов’язаних з фінансовою діяльністю коледжу:

 

2021 рік
2020 рік

icon pdf

Річний план закупівель на 2020 рік

 

icon pdf

Річний план закупівель на 2020 рік зі змінами

 

icon pdf

Кошторис на 2020 рік

 

icon pdf

План використання бюджетних коштів на 2020 рік

 

icon pdf

Штатний роспис 2020 рік

 

icon pdf

Фінансовий зіт за 2019 рік

Перелік товарів, робіт та послуг, отриманих як благодійна допомога за 2020 рік

 

2019 рік

icon pdf

Річний план закупівель на 2019 рік

 

icon pdf

Кошторис на 2019 рік

 

icon pdf

План використання бюджетних коштів на 2019 рік

 

icon pdf

Штатний роспис 2019 рік

 

icon pdf

Фінансовий зіт за 2018 рік

 

2018 рік

icon pdf

Річний план закупівель на 2018 рік

 

icon pdf

Річний план закупівель на 2018 рік (зі змінами)

 

icon pdf

Кошторис на 2018 рік

 

icon pdf

План використання бюджетних коштів на 2018 рік

 

icon pdf

Штатний роспис 2018 рік

 

icon pdf

Фінансовий зіт за 2017 рік

 

icon pdf

Зіт про виконання договору про закупівлю 2017 рік

 

2017 рік

icon pdf

Річний план закупівель на 2017 рік

 

icon pdf

Річний план закупівель на 2017 рік (зі змінами)

 

icon pdf

Додатки до річного плану закупівель (І піврічча 2017 р.)

 

icon pdf

Додатки до річного плану закупівель (липень 2017 р.)

 

icon pdf

Вартість двохтижневих підготовчих курсів у 2017 р.

 

icon pdf

Вартість навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб у 2017 - 2018 н. р.

  

icon pdf

Вартість проживання у гуртожитку у 2017 - 2018 н. р.

  

2016 рік

icon pdf

Кошторис ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ» на 2016 рік.

 

icon pdf

Зміни до кошторису ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ» на 2016 рік.

 

icon pdf

Фінансовий звіт ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ» за 2015 рік 

  

2015 рік

icon pdf

Річний план закупівель ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ» на 2015 рік.

 

icon pdf

Звіт про виконання тендерного договору ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ» за 2015 рік.

Joomla Plugins