Open menu

 Повноваження педагогічної ради коледжу

Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» (стаття 37 «Колегіальний орган управління закладу фахової передвищої освіти), педагогічна рада коледжу:

1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку коледжу;

2) розглядає проєкт установчого документа коледжу, а також пропозиції щодо внесення змін і доповнень до нього;

3) розглядає проєкт кошторису (фінансового плану) коледжу та річний фінансовий звіт закладу фахової передвищої освіти;

4) ухвалює відповідно до законодавства рішення про розміщення власних надходжень коледжу у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;

5) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

6) погоджує за поданням директора коледжу рішення про утворення, реорганізацію, перетворення (зміну типу) або ліквідацію структурних підрозділів;

7) за поданням директора коледжу надає згоду на призначення завідувачів відділень та голів циклових комісій;

8) затверджує положення про організацію освітнього процесу;

9) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про фахову передвищу освіту;

10) має право вносити подання про відкликання директора коледжу з підстав, передбачених законодавством, установчими документами коледжу, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти;

11) обговорює питання та визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

12) приймає рішення та/або рекомендації з питань впровадження в освітній процес кращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку фахової передвищої освіти;

13) має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту коледжу;

14) приймає рішення з питань вдосконалення методичного забезпечення освітнього процесу;

15) приймає рішення з питань відповідальності учасників освітнього процесу за порушення академічної доброчесності;

16) приймає рішення та/або рекомендації з інших питань відповідно до законодавства та установчих документів коледжу.

 

Положення про педагогічну раду у ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ»

 

2021-2022 навчальний рік

 

Наказ №226/4 від 30.08.2021 р. Про створення педагогічної Ради коледжу

 

Рішення педагогічної ради № 1 від 01.09.2021

Рішення педагогічної ради № 2 від 21.09.2021

Рішення педагогічної ради № 3 від 21.12.2021

Рішення педагогічної ради № 4 від 20.01.2022

Рішення педагогічної ради № 5 від 14.04.2022

 

2020-2021 навчальний рік

 

Наказ №174/4 від 27.08.2020 р. Про створення педагогічної Ради коледжу

 

Рішення педагогічної ради № 1 від 01.09.2020

Рішення педагогічної ради № 2 від 30.09.2020

Рішення педагогічної ради № 3 від 13.10.2020

Рішення педагогічної ради № 4 від 21.12.2020

Рішення педагогічної ради № 5 від 28.12.2020

Рішення педагогічної ради № 6 від 25.02.2021

Рішення педагогічної ради № 7 від 07.04.2021

Рішення педагогічної ради № 8 від 20.05.2021

Рішення педагогічної ради № 9 від 30.09.2021