Open menu

jakun v

 

Практичний психолог коледжу

Канівець Інна Миколаївна

Освіта: вища. Магістр

 

У 2018 році закінчила Черкаський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького, факультет психології.

 

Спеціальність «Глибинна психокорекція»

 

 

Психологічна служба надає свої послуги студентам, батькам студентів, викладачам та співробітникам коледжу на безоплатній основі.

Діяльність служби спрямована на надання психологічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу та забезпечується практичним психологом Канівець Інною Миколаївною

 

Ви можете звернутися до психологічної служби:

- для індивідуальних консультацій;
- для проведення психологічної діагностики;
- для участі у тренінгових занять.

 

Практичний психолог здійснює:

- психологічне забезпечення освітнього процесу;
- психологічну діагностику та аналіз динаміки розвитку здобувачів освіти;
- психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу;
- реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти;
- консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного та професійного розвитку тощо;
- роботу з постраждалими від насильства учасників освітнього процесу тощо.

 

Практичний психолог сприяє:

- адаптації студентів фахового медичного коледжу;
- формуванню у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику, орієнтація на здоровий спосіб життя, збереження репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації;
- формуванню конструктивних способів вирішення складних життєвих ситуацій у всіх учасників освітнього процесу;
- попередженню та профілактиці професійного вигорання педагогічних працівників;
- формуванню психологічної культури учасників освітнього процесу;
- стабілізації емоційної сфери особистості, формування позитивної життєвої перспективи;
- попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед здобувачів освіти;
- формуванню небайдужого ставлення здобувачів освіти до постраждалих дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування педагогів про випадки домашнього насильства і конфліктів серед здобувачів освіти, що стали їм відомі;
- забезпеченню психологічної безпеки, наданню психологічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.

 

Принципами діяльності психологічної служби є:

- професійна компетентність та відповідальність;
- індивідуальний підхід;
- доступність психологічних послуг (допомоги);
- комплексність і системність у здійсненні професійної діяльності;
- добровільність;
- конфіденційність;
- дотримання норм професійної етики.

 

Напрями діяльності психологічної служби:

- діагностика - виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості;
- профілактика - своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;профілактика комп’ютерної залежності, вживання психоактивних речовин та алкогольних напоїв серед молоді, девіантної та суїцидальної поведінки; різних форм насильства у студентському середовищі та сім’ї;
- корекція - проведення занять з елементами тренінгу для усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, різних форм девіантної поведінки;
- консультування - допомога у вирішенні проблем щодо розвитку, виховання, навчання учасників освітнього процесу;
- зв’язки з громадськістю - діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями; взаємодія та координація зусиль з кураторами академічних груп коледжу, громадськими організаціями, студентським самоврядуванням, органами охорони здоров’я, соціальними службами для молоді, органами місцевого самоврядування;
- просвіта - формування психологічної компетентності учасників освітнього процесу.

 

Як отримати психологічну допомогу у межах коледжу?

1. Зверніться до психолога особисто. Прийом ведеться в онлайн форматі в телеграм
2. Зателефонуйте. Контактний номер телефону +380 505058885

 

Кроки звернення до психолога:

Крок 1. Повідомте психологу про бажання прийти на психологічну консультацію і вкажіть тему вашого звернення (у декількох словах, про що буде йти мова)
Крок 2. Разом з психологом визначте зручний для консультації час та місце (Одна консультація триває до 1 год., і проходить онлайн

 

Які звернення актуальні?

Орієнтовний перелік запитів, якщо Ви - студент: труднощі у навчанні, відсутність мотивації до навчання, тривожність перед виступами чи іспитами, загальна тривожність, невпевненість у собі, проблеми у взаємовідносинах «студент – студент», «студент — група», «студент – викладач», «діти - батьки», адаптація до нових умов навчання, самовдосконалення, дослідження себе, професійне самовизначення, булінг, суїцидальні роздуми тощо.

Орієнтовний перелік запитів, якщо Ви - викладач: адаптація до нових умов праці, психологічні особливості роботи куратора групи, відсутність мотивації до роботи, роздратованість, синдром «емоційного вигорання», труднощі у спілкуванні зі студентами, колегами тощо...