uken
Open menu

emblema ZV

Галузь знань: 19 "Архітектура та будівництво"

Спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій".

Кваліфікація фахівця: "Фаховий молодший бакалавр технік-землевпорядник".

Термін навчання :
- на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки, 10 місяців;
- на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) –2 роки, 10 місяців.

Технік–землевпорядник готується для роботи в сільських, селищних Радах, районних, обласних відділах земельних ресурсів; може працювати в сфері земельного кадастру і в проектно-пошукових роботах, в агропромислових об'єднаннях, державних науково-дослідних проектних інститутах по землевпорядкуванню і його філіях, філіях інституту сільськогосподарських агрофотогеодезичних вишукувань, в сфері контролю за використанням і охороною земель, в госпрозрахункових, підрядних і орендних колективах, кооперативах на посаді спеціаліста, керівника і виконавця робіт.

 

Фахівець може займати первинні посади:

  • техніка-землевпорядника;
  • техніка-топографа, виконувати геодезичні роботи;
  • техніка-дешифровщика;
  • техніка-кресляра, техніка по обчислюванню площ.

 

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання у вищих навчальних закладах, з якими укладені угоди про співпрацю:

  • Херсонський державний аграрний університет;
  • Харківський державний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва;
  • Одеський державний аграрний університет;
  • Київський національний аграрний університет;
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ).