logo 150

Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»

Виробнича практика готує майбутніх фахових молодших бакалаврів до самостійного виконання обов’язків на підприємстві

Виробнича практика готує майбутніх фахових молодших бакалаврів до самостійного виконання обов’язків на підприємстві

28 жовтня 2023 року відбувся відкритий захист з виробничої практики студентів випускової групи ЕІТ9120 спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Захист проводили керівники практики, викладачі електротехнічних дисциплін Максим ПШЕНИЧНИЙ і Лариса НАЗАРОВА.

Виробнича практика зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» є обов’язковою частиною освітнього процесу при підготовці фахових молодших бакалаврів техніків-електриків, де вони закріплюють теоретичні знання з електроенергетики й набувають практичних навичок щодо експлуатації електрообладнання в умовах виробництва.

Виробнича практика дає можливість здобувачам світи остаточно переконатися в правильності зробленого ними вибору. Під час проходження практики у здобувачів освіти є можливість працювати рядовими виконавцями, брати участь у вирішенні загальних виробничих завдань, а по завершенню обмінятися набутими знаннями зі своїми одногрупниками під час захисту практики на конференції. 

konferencia praktika el 02

На захисті були присутні завідувач з навчально-виробничих практик Марія ГОРДЕЦЬКА, завідувач відділення «Агроінженерія, енергетика та інформаційні технології» Людмила РИБАКОВА, голова циклової комісії дисциплін агроінженерії, енергетики та інформаційних технологій Михайло ТОДОРІКО.

Під час захисту здобувачі освіти демонстрували свої мультимедійні презентації, звітували про роботу на підприємстві про набуті знання та навички під час виконання виробничих завдань, відповідали на питання присутніх викладачів. 

konferencia praktika el 03

Студенти розповіли, як вони на підприємствах допомагали основному персоналу в обслуговуванні наявного електроустаткування, визначали неполадки в схемах електроавтоматики, користувалися контрольно-вимірювальними та електронними приладами, обирали режими раціонального використання електроенергії, вели технічну документацію на експлуатацію електрообладнання тощо. 

konferencia praktika el 04

Особливо зацікавила присутніх презентація про проходження практики Влада БЛАГОДАТНОГО. Здобувач освіти проходив практику у латвійській компанії Dobeles dzirnavnieks, яка розташована в Добеле і є найбільшим підприємством з виробництва продовольства.

Влад розказав, як він виявляв несправності термореле, брав участь в установці електродвигуна потужністю 400 кВт та заміні старих ліній електропостачання 380 В, 100 кВт і 220 В, 5 кВт, виконував інші завдання згідно з програмою практики. За допомогою програм Ipad pro та Apple pancil у різних САПР програмах Влад створював різні невеликі конструкції.

Так, наприклад, студент розповів про процес створення тримачів для кабелів на різних поверхнях. Презентація Влада БЛАГОДАТНОГО містила не тільки фотографії з місця роботи, але й невеликі відео самого процесу виконання поставленої задачі, тому присутні мали можливість отримати повне уявлення про види виконаних робіт. 

konferencia praktika el 05

На виробничій практиці здобувачі освіти виконують різні доручення, отримують результати, беруть участь у процесі, перевіряють отримані під час навчання знання, тому роль цієї практики важко переоцінити. Також інформація, яку студенти отримують під час практики, спрямована на використання при написанні курсових і дипломних проєктів. 

konferencia praktika el 06

Після закінчення захисту виробничої практики завідувач з навчально-виробничих практик Марія ГОРДЕЦЬКА нагадала здобувачам освіти про необхідність своєчасного укладання угод з провідними підприємствами для проходження переддипломної практики. 

Керівник практики Лариса НАЗАРОВА 

  Заходь з мобільного

qr site nkatk

Авторські права

Всі права захищені. Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу ВСП «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» заборонено.

Контакти

Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Горького, 1.

Телефон: +38 (05549) 9-07-10
e-mail: office@nkatk.com

Офіційний сайт: https://nkatk.com/

Контакти переміщення

Коледж тимчасово переміщений за адресою:

25031, Україна, м. Кропивницький,
пр. Університетський, 7/2.

Телефони: +38 (099) 099-55-56
                   +38 (067) 439-50-10