logo 150

Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»

Графіки освітнього процесу

Графік освітнього процесу визначає календарні терміни семестрів, навчальних занять, екзаменаційних сесій, практик, канікул на кожний рік навчання за певною освітньою програмою; підготовки до виконання дипломних робіт, державної підсумкової атестації здобувачів фахової передвищої освіти. У графіку наводиться таблиця зведеного бюджету часу (у тижнях).

Графік освітнього процесу в коледжі за різними формами навчання, термінами навчання та програмами підготовки щорічно розробляється відділом з практичного навчання та затверджується директором коледжу.

Освітній процес за денною та заочною формами навчання організовується за семестровою системою. Екзаменаційно-залікові сесії плануються по дві у навчальному році тривалістю, як правило, по два тижні кожна.

Канікули встановлюються двічі на рік загальною тривалістю не менше 12 тижнів. Їх терміни визначаються графіком освітнього процесу на кожний навчальний рік.

 

Графік освітнього процесу на 2023-2024 навчальний рік

 

Графік освітнього процесу на 2022-2023 навчальний рік

 

Графік освітнього процесу на 2021-2022 навчальний рік

Навчальні плани

Навчальний план - це нормативний документ, який регламентує навчання за певним освітнім і освітньо-кваліфікаційним рівнем і розробляється відповідно до освітньої програми, освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки, визначає графік освітнього процесу, перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, види навчальних занять та їх обсяг, форми контролю. 

Робочий навчальний план - це нормативний документ коледжу на поточний навчальний рік, що конкретизує види навчальних занять, їх обсяг, форми контролю за семестрами.

 

208 «Агроінженерія»

2019 р.         2020 р.        2021 р.        2021 р. (ПЗСО)        2022 р.        2023 р.        2023 р. (ПЗСО)

 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

2019 р.          2020 р.        2021 р.        2022 р.        2023 р.        2023 р. (ПЗСО)

 

193 «Геодезія та землеустрій»

2020 р.        2021 р.        2022 р.        2023 р. 

 

151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» / 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

2018 р.          2019 р.          2020 р.          2021 р.        2022 р.        2023 р.

 

073 «Менеджмент»

2018 р.          2019 р.          2020 р.          2021 р.        2022 р.        2023 р. 

 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / 076 «Підприємництво та торгівля»

2019 р.          2020 р. (БЗСО)          2020 р. (ПЗСО)         2021 р.         2022 р.        2023 р.

 

081 «Право»

2020 р. (БЗСО)          2020 р. (ПЗСО)        2021 р.        2022 р.        2023 р.        2023 р. (ПЗСО)

Організація освітнього процесу

Організація освітнього процесу в коледжі здійснюється навчальними підрозділами:

    * 2 відділення денної форми навчання;
    * заочне відділення;
    * 3 циклових комісії.

Навчання студентів в коледжі здійснюється на підставі ліцензії про надання освітніх послуг та сертифікатів про акредитацію кожного напряму, спеціальності та коледжу в цілому за наступними формами:

    * денна (очна);
    * заочна (дистанційна).

Основним нормативним документом, що визначає організацію освітнього процесу в конкретному напрямку освітньої або кваліфікаційної підготовки (спеціальності), є навчальний план.

Навчальний план – це нормативний документ коледжу, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчання, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю, а також усі види практик.

Освітній процес у коледжі здійснюється в таких формах:
    * навчальні заняття;
    * виконання індивідуальних завдань;
    * самостійна робота студента;
    * практична підготовка;
    * контрольні заходи.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про освіту», мовою освітнього процесу у ВСП «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» є державна мова.

16 січня 2021 року, набула чинності стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Державна мова використовується в межах освітнього процесу, під час проведення навчальних занять (крім занять із навчальних дисциплін, які, згідно з освітньо-професійною програмою, викладаються іноземними мовами), у спілкуванні викладачів, іншого персоналу коледжу як зі здобувачами освіти, так і між собою (листи МОН № 1-9-581 від 17.09.19 року «Про застосування державної мови в освітньому процесі» та від 01.02.2018 року № 1/9-74 «Лист щодо застосування української мови в освітній галузі»).

  Заходь з мобільного

qr site nkatk

Авторські права

Всі права захищені. Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу ВСП «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» заборонено.

Контакти

Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Горького, 1.

Телефон: +38 (05549) 9-07-10
e-mail: office@nkatk.com

Офіційний сайт: https://nkatk.com/

Контакти переміщення

Коледж тимчасово переміщений за адресою:

25031, Україна, м. Кропивницький,
пр. Університетський, 7/2.

Телефони: +38 (099) 099-55-56
                   +38 (067) 439-50-10