Open menu

Положення про центр зі сприяння працевлаштуванню випускників

Діяльність центру зі сприяння працевлаштуванню випускників

У ВСП «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» для сприяння працевлаштуванню студентів та випускників створено центр зі сприяння працевлаштуванню випускників. Центр у своїй роботі керується положеннями Конституції, Закону України «Про фахову передвищу освіту», Міжнародної Конвенції про скасування примусової праці» №105 від 17.01.1959 р., ратифікованої Законом України №2021-ІІІ від 05.10.2000 р.

 

Основні завдання центру:

- встановлювати зв’язки з провідними підприємствами та господарствами, як потенційними роботодавцями випускників;
- сприяти працевлаштуванню здобувачів фахової передвищої освіти.
- вивчати попит на ринку праці фахівців, підготовка яких здійснюється в коледжі;
- сприяти розвитку дуальної форми здобуття освіти як одного з пріоритетних напрямків щодо працевлаштування випускників;
- співпрацювати з державними службами зайнятості населення з питань виявлення вакантних посад;
- проводити зустрічі зі студентами та роботодавцями з питань сприяння працевлаштуванню, оформлення необхідної документації;
- проводити наради та вносить пропозиції керівництву коледжу з питань ефективної організації роботи щодо працевлаштування випускників;
- формувати банк даних щодо працевлаштованих випускників та їх кар’єрний зріст протягом трьох років;
- брати участь у ярмарках професій, днях кар’єри, з метою працевлаштування випускників;
- організовувати екскурсії на провідні підприємства області, з метою профорієнтації студентів на майбутню професію.

 

Саме створення такого центру не може розв'язувати проблеми безробіття молодих фахівців, а тільки сприяти й допомагати у правильному пошуку роботи. Адже у процесі пошуку роботи безробітна молодь стикається із певними психологічними труднощами. Їхньою причиною є відсутність в особи внутрішньої готовності до активних дій, невміння змінити попередні установки, мотивація поведінки в нових ринкових умовах.

 

За теперішніх умов ринкової економіки не можливо організувати направлення на роботу випускникам, як за радянських часів. А особливо ситуація, яка склалася на ринку праці в районних та обласних центрах. У сільській місцевості випускникам закладів фахової передвищої освіти практично неможливо працевлаштуватися, оскільки більшість місцевих господарств є банкрутами, фабрики та заводи припинили своє існування.

 

Ефективним способом подолання безробіття на селі є орієнтація сільської молоді на підприємницьку діяльність та на самозайнятість. Таким чином, розв'язати проблеми зайнятості молоді можна тільки шляхом цілеспрямованих систематизованих і скоординованих дій.

 

У Центрі зі студентами проводяться консультації. Окрім цього представлені періодичні видання про можливості працевлаштування, каталоги про успішних підприємців, роботодавців, профорієнтаційні буклети тощо. Також молодь має змогу працювати за комп'ютерами з підключенням до мережі Інтернет і доступом до сайтів із пошуку роботи. Студенти можуть робити огляд вакансій на сайтах центру зайнятості, а також створювати своє резюме для пошуку вакансії, яка їх зацікавила.

 

Центр дає студентам об'єктивну інформацію, що коїться за межами коледжу на ринку праці. Ми сприяємо поширенню інформації між студентами щодо наявності вакансій на підприємствах та організаціях.

 

pracevlashtuvanna 2018

 

pracevlashtuvanna 2019

 

pracevlashtuvanna 2020

 

pracevlashtuvanna 2021

 

pracevlashtuvanna reyting 2018 2021