logo 150

Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»

Зовнішня система забезпечення якості освіти

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про освіту» складовими системи забезпечення якості освіти є:

 • система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти);
 • система зовнішнього забезпечення якості освіти;
 • система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти. 

Система зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності навчальних закладів та якості освіти передбачає здійснення таких процедур і заходів:

 • забезпечення ефективності процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності навчальних закладів та якості освіти;
 • забезпечення наявності системи проведення процедур зовнішнього забезпечення якості;
 • забезпечення наявності оприлюднених критеріїв прийняття рішень відповідно до стандартів та рекомендацій забезпечення якості в Європейському просторі освіти;
 • налагодження доступного і зрозумілого звітування;
 • проведення періодичних перевірок діяльності систем забезпечення якості та механізмів роботи з отриманими рекомендаціями;
 • інших процедур і заходів. 

Система зовнішнього забезпечення якості складається із:

 • стандартів освіти для кожного рівня освіти в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій;
 • ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти;
 • акредитаційних вимог проведення освітньої діяльності закладів освіти;
 • вимог державної атестації щодо набутих компетентностей випускників;
 • стандартів співпраці з роботодавцями щодо забезпечення конкурентноспроможного рівня підготовки фахівців.

Акредитація освітніх програм

Акредитація освітньої програми - оцінювання якості освітньої програми та освітньої діяльності закладу освіти за цією програмою на предмет відповідності стандарту освіти, спроможності виконання вимог стандарту, а також досягнення заявлених у програмі результатів навчання відповідно до критеріїв оцінювання якості освітньої програми. 

Критерії застосовуються закладом вищої освіти для підготовки відомостей про самооцінювання, а також Національним агентством, його галузевими експертними радами та експертами під час проведення акредитації. 

У разі ухвалення рішення про акредитацію освітньої програми, у тому числі з визначенням «зразкова», або про умовну (відкладену) акредитацію Національне агентство видає закладу вищої освіти сертифікат про акредитацію або копію рішення про умовну (відкладену) акредитацію відповідно і вносить зазначену інформацію до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

Сертифікат про акредитацію вперше видається строком на п’ять років, а під час другої та наступних акредитацій - строком на 10 років. 

Сертифікати

Ліцензування

Освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти здійснюється закладами за наявності ліцензії. Рішення про видачу ліцензії приймає Міністерство освіти і науки України після розгляду заяви та документів, що підтверджують відповідність забезпечення освітнього процесу заявника ліцензійним умовам. 

Ліцензія на провадження освітньої діяльності надається рішенням органу ліцензування про надання суб’єкту господарювання права на провадження освітньої діяльності на певному рівні вищої освіти в межах ліцензованого обсягу або на провадження освітньої діяльності за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, в межах визначеного для такої програми ліцензованого обсягу додатково до ліцензованого обсягу на відповідному рівні. 

Обов’язковою умовою видачі ліцензії закладам вищої освіти є наявність у них необхідної матеріально-технічної, науково-методичної та інформаційної бази, бібліотеки, науково-педагогічних кадрів за нормативами, що встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки. 

Ліцензія

  Заходь з мобільного

qr site nkatk

Авторські права

Всі права захищені. Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу ВСП «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» заборонено.

Контакти

Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Горького, 1.

Телефон: +38 (05549) 9-07-10
e-mail: office@nkatk.com

Офіційний сайт: https://nkatk.com/

Контакти переміщення

Коледж тимчасово переміщений за адресою:

25031, Україна, м. Кропивницький,
пр. Університетський, 7/2.

Телефони: +38 (099) 099-55-56
                   +38 (067) 439-50-10