logo 150

Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»

Педагогічна рада

Повноваження педагогічної ради коледжу

Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» (стаття 37 «Колегіальний орган управління закладу фахової передвищої освіти), педагогічна рада коледжу:

1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку коледжу;

2) розглядає проєкт установчого документа коледжу, а також пропозиції щодо внесення змін і доповнень до нього;

3) розглядає проєкт кошторису (фінансового плану) коледжу та річний фінансовий звіт закладу фахової передвищої освіти;

4) ухвалює відповідно до законодавства рішення про розміщення власних надходжень коледжу у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;

5) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

6) погоджує за поданням директора коледжу рішення про утворення, реорганізацію, перетворення (зміну типу) або ліквідацію структурних підрозділів;

7) за поданням директора коледжу надає згоду на призначення завідувачів відділень та голів циклових комісій;

8) затверджує положення про організацію освітнього процесу;

9) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про фахову передвищу освіту;

10) має право вносити подання про відкликання директора коледжу з підстав, передбачених законодавством, установчими документами коледжу, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти;

11) обговорює питання та визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

12) приймає рішення та/або рекомендації з питань впровадження в освітній процес кращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку фахової передвищої освіти;

13) має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту коледжу;

14) приймає рішення з питань вдосконалення методичного забезпечення освітнього процесу;

15) приймає рішення з питань відповідальності учасників освітнього процесу за порушення академічної доброчесності;

16) приймає рішення та/або рекомендації з інших питань відповідно до законодавства та установчих документів коледжу.

 

Положення про педагогічну раду у ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ»

2022-2023 навчальний рік

Рішення педагогічної ради № 1 від 31.08.2022
Рішення педагогічної ради № 2 від 10.11.2022
Рішення педагогічної ради № 3 від 30.12.2022
Рішення педагогічної ради № 4 від 02.03.2023
Рішення педагогічної ради № 5 від 20.04.2023
Рішення педагогічної ради № 6 від 04.05.2023
Рішення педагогічної ради № 7 від 03.07.2023

2021-2022 навчальний рік

Наказ №226/4 від 30.08.2021 р. Про створення педагогічної Ради коледжу
Рішення педагогічної ради № 1 від 01.09.2021
Рішення педагогічної ради № 2 від 21.09.2021
Рішення педагогічної ради № 3 від 21.12.2021
Рішення педагогічної ради № 4 від 20.01.2022
Рішення педагогічної ради № 5 від 14.04.2022

2020-2021 навчальний рік

Наказ №174/4 від 27.08.2020 р. Про створення педагогічної Ради коледжу
Рішення педагогічної ради № 1 від 01.09.2020
Рішення педагогічної ради № 2 від 30.09.2020
Рішення педагогічної ради № 3 від 13.10.2020
Рішення педагогічної ради № 4 від 21.12.2020
Рішення педагогічної ради № 5 від 28.12.2020
Рішення педагогічної ради № 6 від 25.02.2021
Рішення педагогічної ради № 7 від 07.04.2021
Рішення педагогічної ради № 8 від 20.05.2021
Рішення педагогічної ради № 9 від 30.09.2021

  Заходь з мобільного

qr site nkatk

Авторські права

Всі права захищені. Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу ВСП «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» заборонено.

Контакти

Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Горького, 1.

Телефон: +38 (05549) 9-07-10
e-mail: office@nkatk.com

Офіційний сайт: https://nkatk.com/

Контакти переміщення

Коледж тимчасово переміщений за адресою:

25031, Україна, м. Кропивницький,
пр. Університетський, 7/2.

Телефони: +38 (099) 099-55-56
                   +38 (067) 439-50-10