logo 150

Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»

Документи, пов’язані з організацією освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу
Положення про відділення денної форми навчання
Положення про кредитно-модульну організацію навчального процесу
Положення про оцінювання знань студентів за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти
Положення про порядок призначення і виплати стипендій
Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів освіти
Положення про порядок визначення академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування) освітніх компонент
Положення про педагогічну раду
Положення про методичну раду при педагогічному кабінеті
Положення про підвищення кваліфікації
Положення про атестацію педагогічних працівників
Положення про дистанційне навчання
Положення про електронний навчальний курс
Положення про дуальну освіту
Положення про курсове проектування
Тимчасовий порядок проведення заліково-екзаменаційних сесій
Тимчасовий порядок підготовки та проведення атестації здобувачів освіти
Положення про антиплагіат
Положення про студентську науково-практичну конференцію
Положення про підготовчі курси
Методичні рекомендації щодо розробки та застосування тестів для контролю знань здобувачів освіти
Правила прийому до ВСП «Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ ім. Д. Моторного»
Керівництво ВСП «Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ ім. Д. Моторного» 

  Заходь з мобільного

qr site nkatk

Авторські права

Всі права захищені. Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу ВСП «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» заборонено.

Контакти

Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Горького, 1.

Телефон: +38 (05549) 9-07-10
e-mail: office@nkatk.com

Офіційний сайт: https://nkatk.com/

Контакти переміщення

Коледж тимчасово переміщений за адресою:

25031, Україна, м. Кропивницький,
пр. Університетський, 7/2.

Телефони: +38 (099) 099-55-56
                   +38 (067) 439-50-10