Open menu

Навчальний план - це нормативний документ, який регламентує навчання за певним освітнім і освітньо-кваліфікаційним рівнем і розробляється відповідно до освітньої програми, освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки, визначає графік освітнього процесу, перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, види навчальних занять та їх обсяг, форми контролю.

 

Робочий навчальний план - це нормативний документ коледжу на поточний навчальний рік, що конкретизує види навчальних занять, їх обсяг, форми контролю за семестрами.

 

208 "Агроінженерія"

2019 р.

 

141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

2019 р.

 

193 "Геодезія та землеустрій"

2020 р.

 

151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

2018 р.          2019 р.          2020 р.          2021 р.

 

073 "Менеджмент"

2018 р.          2019 р.          2020 р.          2021 р.

 

076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

2019 р.          2020 р. (БЗСО)          2020 р. (ПЗСО)         2021 р.

 

081 "Право"

2020 р. (БЗСО)          2020 р. (ПЗСО)