logo 150

Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»

Кураторство

ІНСТИТУТ КУРАТОРСТВА

Освітній процес в закладах фахової передвищої освіти нерозривно пов’язаний з виховним. Це єдиний, цілісний організм тих, хто навчає, й тих, хто навчається. Мова йде не лише про одержання професійних знань, а й про придбання життєвого досвіду. Тому в освітньо-виховному процесі беруть участь всі – педагогічні працівники, здобувачі освіти, батьки, співробітники коледжу.

Інститут кураторства в закладі фахової передвищої освіти є певною формою організації підтримки та допомоги студентам під час навчання. Основним завданням кураторства є створення комфортних умов для навчання, адаптації студентів у освітньому середовищі та розвитку їхнього особистісного потенціалу.

Одним з напрямів виховного процесу у ВСП «Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного» є кураторська робота, провідниками якої серед студентської молоді є куратори академічних груп. Метою діяльності кураторів є допомога здобувачам освіти в адаптації до навчання в коледжі, виховання всебічно розвинутого спеціаліста з організаторськими властивостями та активною громадянською позицією.

Організовує та координує діяльність кураторів академічних груп заступник директора з виховної роботи.

Кураторська робота у ВСП «Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного» проводиться відповідно до Положення «Про куратора академічної групи Відокремленого структурного підрозділу «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» та затвердженим Планом виховної роботи за наступними напрямами й принципами виховання:

 • патріотично-правове виховання;
 • природовідповідність та культуровідповідність виховання;
 • демократизація й гуманізація виховання;
 • активність, самодіяльна і творча ініціатива студентської молоді;
 • безперервність і наступність виховання;
 • єдність навчання і виховання;
 • диференціація та індивідуалізація виховного процесу;
 • гармонізація родинного та суспільного виховання;
 • виховання студентів у колективі та через колектив;
 • співвідношення вимогливості до студентів з повагою до їх гідності та турботою про них;
 • диференціація та індивідуалізація виховного процесу – врахування фізичного, психічного, соціального, духовного, інтелектуального розвитку студентів, стимулювання активності та розкриття їх творчого потенціалу та індивідуальності.

Виховна робота в коледжі несумісна з пропагандою насильства, жорстокості, людино ненависницьких теорій, а також поглядів державно-руйнівного змісту.

 

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ІНСТИТУТУ КУРАТОРСТВА

 1. Супровід студентів: куратори надають підтримку та консультації студентам у вирішенні особистих та навчальних питань.
 2. Координація освітнього процесу: куратори сприяють взаємодії між студентами та викладачами, вирішують конфліктні ситуації та допомагають у розв'язанні організаційних питань.
 3. Менторство та кар'єрне консультування: куратори допомагають студентам у визначенні їхніх професійних цілей та розвитку кар'єри, надають поради з планування майбутньої кар'єри.
 4. Соціальна підтримка: куратори відстежують соціальну адаптацію студентів, допомагають у розв'язанні життєвих проблем та сприяють створенню позитивного освітнього середовища.
 5. Виховна робота: куратори організовують виховну роботу серед студентів, спрямовану на формування цінностей та соціальних компетенцій.

Інститут кураторства допомагає забезпечити повноцінний та успішний процес навчання для кожного студента, сприяє їхньому особистісному розвитку та соціальній адаптації.

 

Положення про куратора академічної групи

  Заходь з мобільного

qr site nkatk

Авторські права

Всі права захищені. Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу ВСП «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» заборонено.

Контакти

Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Горького, 1.

Телефон: +38 (05549) 9-07-10
e-mail: office@nkatk.com

Офіційний сайт: https://nkatk.com/

Контакти переміщення

Коледж тимчасово переміщений за адресою:

25031, Україна, м. Кропивницький,
пр. Університетський, 7/2.

Телефони: +38 (099) 099-55-56
                   +38 (067) 439-50-10