logo 150

Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»

Доступність для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Організаційні засади інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами за очною, заочною, дистанційною формами здобуття освіти в Коледжі визначаються Порядком організації інклюзивного навчання в закладах фахової передвищої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 року №1321. Коледж з метою забезпечення реалізації права на фахову передвищу освіту осіб з особливими освітніми потребами створює необхідні умови для здобуття такими особами якісної фахової передвищої освіти шляхом:

- створення інклюзивного освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів осіб з особливими освітніми потребами, зокрема надання можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії;

- належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного, організаційного та інформаційного забезпечення закладів освіти;

- безоплатного забезпечення інформацією для навчання в доступних форматах із використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я;

- забезпечення необхідними допоміжними засобами для навчання, що дають змогу опанувати освітньо-професійну програму, у тому числі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1289 «Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 2, ст. 85), та згідно з переліками, затвердженими МОН;

- забезпечення підручниками, у тому числі електронними, посібниками здобувачів профільної середньої освіти в закладах освіти, що враховують особливі освітні потреби.

 

На виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, у ВСП «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» проводиться робота по забезпеченню доступності навчальних приміщень коледжу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема проведено у 2019 році експертом технічне обстеження фактичного технічного стану навчального закладу та складено технічний звіт щодо доступності осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення до коледжу.

Згідно з технічним звітом, вхід на територію обладнаний доступними елементами інформації про об’єкт. На пішохідних шляхах встановлені хвіртки решітчатого типу. Вхід у головний корпус коледжу облаштований пандусом, що забезпечує підйом осіб з інвалідністю на рівень входу в будинок, а відтак до рівня 1-го поверху. Уздовж правої сторони пандуса встановлена огорожа з поручнями. Перед пандусом облаштована площадка з дренажем. Вхідна площадка має навіс з організованим водовідводом. Приміщення першого поверху широкі й відповідають нормам ДБН_V2240-2018.

Облаштоване місце для паркування автомобіля особи з інвалідністю на стоянці автотранспорту коледжу з позначенням знаками та горизонтальною розміткою, відповідно до Правил дорожнього руху з піктограмами міжнародного символу доступності.

Біля входу є черговий пункт з роботою 24 години на добу, в обов’язки якого входить обслуговування маломобільних груп населення та інвалідів.

Вільність габаритів для пересування маломобільних груп населення та інвалідів, ширина дверних прорізів в консультаційні приміщення, лекційні зали, в приміщення приймальної комісії відповідають чинним нормам.

  Заходь з мобільного

qr site nkatk

Авторські права

Всі права захищені. Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу ВСП «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» заборонено.

Контакти

Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Горького, 1.

Телефон: +38 (05549) 9-07-10
e-mail: office@nkatk.com

Офіційний сайт: https://nkatk.com/

Контакти переміщення

Коледж тимчасово переміщений за адресою:

25031, Україна, м. Кропивницький,
пр. Університетський, 7/2.

Телефони: +38 (099) 099-55-56
                   +38 (067) 439-50-10