logo 150

Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»

Вибір освітніх компонентів зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Навчальний план підготовки здобувачів освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» включає вибіркову складову, яка становить 10 відсотків від загальної кількості кредитів ЄКТС освітньо-професійної програми. Здобувач фахової передвищої освіти має право обирати освітні компоненти самостійно. Право на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами освіти в коледжі регулюється «Положенням про порядок та умови здійснення вибору освітніх компонентів (навчальних дисциплін) освітньо-професійної програми здобувачами освіти».

Вільний вибір навчальних компонент

«Чим більше ви дізнаєтесь, тим більше зможете зробити. Чим більше зробите, тим більше досягнете»

Альберт Ейнштейн

30 травня 2024 року на платформі Zoom була проведена конференція по презентації вибіркових компонентів спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка».

Обдуманий вибір

Відповідно Закону України «Про фахову передвищу освіту» забезпечується реалізація здобувачами освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін.

Вивчення нагальних потреб сучасної енергетичної галузі з метою оновлення освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Основною метою моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійної програми є підтвердження її актуальності, з урахуванням розвитку електроенергетичної галузі знань і попиту на ринку праці, підвищення якості та результативності організації освітнього процесу, задоволення потреб здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців.

Захист переддипломної практики

Відповідно до графіка освітнього процесу здобувачі освіти IV курсу групи ІТ9120, спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» з 29.04.2024р. по 17.05.2024р. проходили переддипломну практику в ТОВ «НоваАгро-Трейд» та ТОВ «НовАгро-Сервіс», м. Кропивницький.

  Заходь з мобільного

qr site nkatk

Авторські права

Всі права захищені. Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу ВСП «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» заборонено.

Контакти

Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Горького, 1.

Телефон: +38 (05549) 9-07-10
e-mail: office@nkatk.com

Офіційний сайт: https://nkatk.com/

Контакти переміщення

Коледж тимчасово переміщений за адресою:

25031, Україна, м. Кропивницький,
пр. Університетський, 7/2.

Телефони: +38 (099) 099-55-56
                   +38 (067) 439-50-10