Open menu

Національна система забезпечення якості освіти реалізується через механізми ліцензування та акредитації.

Освітня діяльність в Україні здійснюється вищими навчальними закладами на підставі ліцензій. Обов’язковою умовою видачі ліцензії є відповідність нормативам, що встановлюються Міністерством освіти і науки.

Вищий навчальний заклад має право видавати документ про вищу освіту державного зразка тільки з акредитованого напряму (спеціальності). Напрям (спеціальність) вважається акредитованим, якщо рівень підготовки за цим напрямом (за спеціальністю) відповідає державним вимогам.

Ліцензування – це державне визнання спроможності вищого навчального закладу розпочати діяльність, пов’язану із наданням освітніх послуг з певного напряму за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Сутність ліцензування – перевірка закладу освіти щодо можливості розпочати освітню діяльність.

Акредитація вищого навчального закладу – це державне визнання його статусу (рівня акредитації).

Сутність акредитації – перевірка ВНЗ щодо можливості присуджувати здобувачам відповідні ступені вищої освіти та присвоювати кваліфікацію з наданням документу про вищу освіту державного зразка.