logo 150

Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»

Організація практичного навчання

Практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти є формою організації освітнього процесу та обов’язковою складовою освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти.

Метою практичної підготовки є формування та розвиток професійних компетентностей здобувачів фахової передвищої освіти, набуття ними вмінь застосовувати набуті теоретичні знання в професійній діяльності, набуття практичного досвіду, опановування сучасними методами, формами організації праці, пристроями й технологіями в галузі їх майбутньої спеціальності (спеціалізації).

Практичне навчання здобувачів фахової передвищої освіти, здійснюється шляхом проходження ними практики на базах практики (підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності), з якими укладені угоди про співпрацю, або з використанням потужностей навчально-виробничих майстерень і навчально-дослідного господарства коледжу.

Залежно від спеціальності (освітньо-професійної програми) практична підготовка студентів може здійснюватися у вигляді навчальної, виробничої (технологічної), переддипломної практик. Одним із завдань практики може бути опановування здобувачами фахової передвищої освіти спорідненою робітничою професією (професією молодшого обслугового персоналу).

Студенти з дозволу відповідних циклових комісій можуть самостійно підбирати для себе місце проходження практики та пропонувати його для використання.

Перелік усіх видів практик для кожної освітньо-професійної програми, їх форми, тривалість і строки проведення визначаються в навчальних планах. Зміст практик визначається типовою (орієнтовною) програмою практик, а її послідовність наскрізною програмою практичного навчання зі спеціальності, яка розробляється згідно з навчальним планом.

Усі види практик забезпечують відповідним навчально-методичним матеріалом, який розміщується на освітньо-інформаційному порталі коледжу.

 

Наказ МОН №510 Типове положення про організацію освітнього процесу та практичну підготовку

  Заходь з мобільного

qr site nkatk

Авторські права

Всі права захищені. Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу ВСП «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» заборонено.

Контакти

Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Горького, 1.

Телефон: +38 (05549) 9-07-10
e-mail: office@nkatk.com

Офіційний сайт: https://nkatk.com/

Контакти переміщення

Коледж тимчасово переміщений за адресою:

25031, Україна, м. Кропивницький,
пр. Університетський, 7/2.

Телефони: +38 (099) 099-55-56
                   +38 (067) 439-50-10