logo 150

Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»

Психолог

jakun v

 

Практичний психолог коледжу

Тарасова Вікторія Анатоліївна

 

 

 

  

 

Річний план роботи практичного психолога на 2023/2024 н.р.

 

НАПРЯМКИ ТА ФОРМИ РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

- психодіагностична робота;
- консультаційна робота;
- корекційно-відновлювальна робота;
- робота із студентами-правопорушниками та дітьми групи ризику, студентами пільгових категорій;
- організаційно-методична робота.

 

ПСИХОДІАГНОСТИКА спрямована на поглиблене психолого-педагогічне вивчення студентів, їхніх індивідуальних особливостей, причин порушень у навчанні та поведінці. За наслідками обстеження формуються висновки та рекомендації.

КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА спрямована на формування у учасників освітнього процесу необхідних знань і закономірностей психофізіологічного розвитку на різних вікових етапах, подолання кризових ситуацій, надання практичних порад з питань виховання особистості в сім’ї, попередження можливих порушень у становленні особистості.

КОРЕКЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНА РОБОТА - здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи, сприяння розвитку особистості, надання психолого-педагогічної допомоги здобувачам освіти, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від військових дій, переселення, соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, зазнали насильства тощо) з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності.

РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ-ПРАВОПОРУШНИКАМИ спрямована на налагодження психологічного контакту зі студентами «групи ризику», на підтримку їх бажання до самовивчення та самовиховання.

ОРГАНІЗАЦІЙНО–МЕТОДИЧНА РОБОТА передбачає участь практичного психолога в роботі методичних об’єднань кураторів академічних груп, засіданнях педагогічних рад, у розв’язанні громадських завдань, підготовці до здійснення діагностичної, корекційної, розвивальної, консультаційної, реабілітаційної, просвітницької та профілактичної діяльності. 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

- сприяння повноцінному розвитку особистості студентів, створення умов до формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
- забезпечення особистісно-орієнтованого підходу до кожного учасника освітньо-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
- профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку студентів. 

РОБОТА ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ

– забезпечення інформацією, необхідною для створення оптимальних психологічних умов для ефективного освітньо-виховного процесу з врахуванням індивідуальних психологічних особливостей студентів. 

РОБОТА З БАТЬКАМИ

Створення єдиного виховного середовища, що забезпечує гармонійний розвиток молоді. 

Якщо у вас виникли ситуації, які негативно впливають на ваш емоційний, фізичний стан, побут, ускладнюють взаємовідносини з близькими та оточуючими, уповільнюють ваш особистісний розвиток, ви можете звернутися до психолога коледжу та отримати професійну психологічну допомогу та підтримку.

  Заходь з мобільного

qr site nkatk

Авторські права

Всі права захищені. Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу ВСП «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» заборонено.

Контакти

Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Горького, 1.

Телефон: +38 (05549) 9-07-10
e-mail: office@nkatk.com

Офіційний сайт: https://nkatk.com/

Контакти переміщення

Коледж тимчасово переміщений за адресою:

25031, Україна, м. Кропивницький,
пр. Університетський, 7/2.

Телефони: +38 (099) 099-55-56
                   +38 (067) 439-50-10