logo 150

Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»

Матеріально-технічне забезпечення

Інформація станом на 23.02.2022 року.

Відповідно до п. 2.4 Положення про відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» коледж має право підтримувати в належному стані закріплене або передане йому на правах оперативного управління державне майно, балансоутримувачем якого є Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного.

Копії державних актів на право постійного користування земельною ділянкою, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016 року № 550 «Про закріплення державного майна за Таврійським державним агротехнологічним університетом» та наказу Таврійського державного агротехнологічного університету від 16.09.2016 року №1404-К «Про закріплення державного майна за відокремленими структурними підрозділами» завантажені в ЄДЕБО.

Коледж має у своєму використанні два навчальні корпуси, 2 гуртожитки, їдальню, стадіон, навчально-виробничі майстерні та інші допоміжні споруди.

Інформація про загальні площі приміщень коледжу
Стисла характеристика споруд:

Навчально-лабораторні корпуси № 1 та № 2 розташовані за адресою: вул. Горького № 1.

Навчальний корпус № 1 та навчально-лабораторний корпус № 2 збудовані в 1974 році. Загальна площа – 9883,3 м2.

Навчальний корпус № 1 – 4 поверхова будівля, що побудована в єдиному комплексі з будівлею актової зали, приміщеннями бібліотеки з читальним залом.

Навчально-лабораторний корпус № 2 – 3 поверхова будівля, що побудована в єдиному комплексі з будівлею спортивного залу та з’єднана із корпусом № 1 перехідною галереєю.

Навчально-виробничі майстерні знаходяться за адресою: вул. Промислова, 4. Загальна площа складає 15551,4 м2.

На навчально-виробничих майстернях основним підрозділом є механічний цех, функціонує пункт технічного обслуговування і діагностування тракторів і автомобілів, дільниця по діагностиці та ремонту паливної апаратури тракторів та автомобілів, а також ремонту сільськогосподарської техніки. Також до складу механічного цеху входять токарна, слюсарна та ковальсько-зварювальна дільниці.

На території навчально-виробничих майстерень розташований навчально-лабораторний корпус.

Гуртожитки коледжу знаходяться за адресою: вул. Горького, №14 і №16. Побудовані в 1961 та 1966 роках.

Загальна площа – 3876,6 м2, серед них:

гуртожиток № 2 – 1839,7 м2, в тому числі житлова – 825,1 м2;

гуртожиток № 3 – 2036,9 м2, в тому числі житлова – 1103,6 м2.

Електронні копії свідоцтв про право власності на гуртожитки завантажені в ЄДЕБО.

Всі гуртожитки розташовані поряд з навчальними корпусами, обладнані оптично-волоконними лініями подачі інтернету та Wi-Fi–обладнанням, мають інше необхідне оснащення.

Для проживання студентів створені відповідні санітарно-побутові умови: обладнані душові кімнати, кімнати для самопідготовки, відпочинку, кімнати гігієни, є медичний пункт, обладнані приміщення для занять спортом.

Їдальня коледжу знаходиться за адресою: вул. Дружби, № 23. Загальна площа будівлі їдальні становить 937,1 м2. Їдальня розрахована на 160 посадкових місць та буфет на 60 посадкових місць. На одне посадкове місце в їдальні та буфеті припадає 2 студенти.

Електронна копія свідоцтва про право власності на їдальню завантажена в ЄДЕБО.

Загальні площі приміщень коледжу відповідно до свідоцтв про право власності, документів оперативного управління або користування становлять 31164,5 м2.

Навчальна площа становить 7143,3 м2, у т.ч. приміщення для занять здобувачів освіти (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії) – 5992,9 м2; комп’ютерні лабораторії – 390,0 м2; спортивні зали – 760,4 м2.

Для виконання педагогічними працівниками методичної, організаційної та інших видів робіт є препараторські кімнати при навчальних лабораторіях, кабінетах, методичний кабінет та інші приміщення загальною площею 2220,0 м2.

Навчально-виховний процес здійснюється у двох навчально-лабораторних корпусах та навчально-виробничих майстернях, в яких функціонують 88 навчальних аудиторій, 29 лабораторій.

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

mat teh zabespech 2022 01

Інформація про соціальну інфраструктуру

mat teh zabespech 2022 02

Бібліотечно-інформаційний центр

В коледжі з 2018 року утворений бібліотечно-інформаційний центр загальною площею 593,4 м2, у тому числі: читальна зала – 225,4 м2, абонемент – 33,5 м2, інформаційний центр – 32,7 м2.

Основне завдання бібліотечно-інформаційного центру як структурного підрозділу ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного» полягає у забезпеченні необхідною літературою освітнього процесу, повноцінному і якісному обслуговуванні викладачів і студентів, підготовці та проведенні різноманітних виховних заходів, спрямованих на утвердження громадянських цінностей, виховання почуття патріотизму, відданості у студентської молоді.

Бібліотечно-інформаційний центр розташований на першому та другому поверхах навчального корпусу. Загальна площа бібліотеки з читальною залою становить 560,7 м2.

Бібліотека коледжу включає:

  • приміщення абонемента з каталогом;
  • читальна зала на 100 місць із зоною індивідуальної роботи, аудіо і відеоматеріалами з розрахунку 2,55 м2 на одне читацьке місце при нормі не менше 2,4 м2 на одне читацьке місце згідно ДБН В.2.2-3:2018;
  • фонд відкритого доступу з розрахунку 5 м2 на одну тисячу одиниць книжкового фонду при нормі не менше 5 м2 на одну тисячу одиниць книжкового фонду згідно ДБН В.2.2-3:2018;
  • книгосховище з розрахунку 3,03 м2 на одну тисячу одиниць зберігання при нормі не менше ніж 2,5 м2 на одну тисячу одиниць зберігання;
  • приміщення для зберігання відеоматеріалів та електронних носіїв;
  • робочу кімнату площею 30,4 м2 з розрахунку 10,1 м2 на одне робоче місце при нормі не менше ніж 6 м2 на одне робоче місце згідно ДБН В.2.2-3:2018.

Обсяг бібліотечного фонду станом на 23.02.2022 року нараховує 64312 інформаційних документів, з них: книг – 57616 примірників, 6696 примірників періодичних видань для усіх спеціальностей, 677 одиниці електронних навчальних матеріалів.

Кількість підручників станом на 23.02.2022 року становила 16943 примірники. Ведеться електронний каталог.

Інформація про наявність бібліотеки в коледжі

mat teh zabespech 2022 03

  Заходь з мобільного

qr site nkatk

Авторські права

Всі права захищені. Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу ВСП «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» заборонено.

Контакти

Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Горького, 1.

Телефон: +38 (05549) 9-07-10
e-mail: office@nkatk.com

Офіційний сайт: https://nkatk.com/

Контакти переміщення

Коледж тимчасово переміщений за адресою:

25031, Україна, м. Кропивницький,
пр. Університетський, 7/2.

Телефони: +38 (099) 099-55-56
                   +38 (067) 439-50-10