logo 150

Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»

Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності, визначення відповідності займаній посаді, рівня кваліфікації педагогічних працівників.

 

Положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН №805 від 09.09. 2022)

- Додаток 1. Заява про проведення позачергової атестації

- Додаток 2. Протокол засідання атестаційної комісії

- Додаток 3. Атестаційний лист

- Додаток 4. Апеляційна заява

- Додаток 5. Витяг з протоколу

 

Положення про атестацію педагогічних працівників НК ТДАТУ 2023

Функціональні обов’язки членів атестаційної комісії

 

Атестація 2024

Наказ №117/4 Про організацію та проведення атестації
Наказ № 121/4 Про зміну складу атестаційної комісії
Наказ № 123/4 Про проведення атестації

- Додаток А. Попередній список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації у 2024 році

- Додаток Б. План заходів щодо підготовки та проведення атестації 2024

- Додаток В. Графік засідань атестаційної комісії

- Додаток Г. Індивідуальний план розвитку компетентностей

- Додаток Д. Лист самоатестації педагогічного працівника

Наказ № 158/4 Про затвердження списків педпрацівників на чергову та позачергову атестацію 2024

- Додаток А (доповнений) Список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації у 2024 році

- Додаток Б Окремий список педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації у 2024 році

Вимоги щодо рівня професійної підготовки педагогічних працівників

 

Педагогічні працівники, які атестуються у 2024 році, можуть подати до атестаційної комісії І рівня ВСП «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» документи, що, на його думку, свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення.

Документи подаються в паперовій або електронній формі. Електронний варіант документів (формат РDF, кожен документ в окремому файлі) надсилається на адресу електронної пошти коледжу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. із позначенням теми листа «Атестація (вказати власне ім’я та прізвище)», для подання педагогічними працівниками документів в електронній формі з підтвердженням про отримання.

Термін подання документів до 20.12.2023. 

Педагогічній працівник має право до 20.12.2023 подати заяву на позачергову атестацію в 2024. 

Встановити дати презентації педагогічного досвіду викладачів, що атестуються у 2024:  05.12.2023;  17.01.2024;  23.01.2024;  06.02.2024;  13.02.2024. 

Встановити строки проведення підсумкового засідання атестаційної комісії І рівня ВСП «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»: 19.03.2024;  20.03.2024;  21.03.2024.

 

Атестація 2023

Наказ про створення атестаційної комісії

План роботи атестаційної комісії

Наказ Управління освіти Херсонської ОВА 13-ОП від 07.04.2022 про перенесення атестації

Наказ 168 від 20.10.2022 про перенесення атестації (коледж)

 

Атестація 2022 

Наказ про створення атестаційної комісії

План роботи атестаційної комісії

Наказ про атестацію педагогічних працівників

Графік проведення атестації

Наказ №74 від 17.03.22 про засідання атестаційної комісії

Наказ №77 від 28.03.2022 про результати атестації педагогічних працівників

Наказ №05-ОП від 07.04.2022 Про підсумки атестації педагогічних працівників (Управління освіти і науки)

Наказ №87 від 08.04.22 про підсумки атестації педагогічних працівників вищої категорії (Коледж)

 

Атестація 2021 

Наказ про створення атестаційної комісії

План роботи атестаційної комісії

Наказ про атестацію педагогічних працівників

Графік проведення атестації

Наказ №06-ОП від о8.04.2021 Про підсумки атестації педагогічних працівників (Управління освіти і науки)

Наказ №78/4 від 12.04.2021 Про підсумки атестації педагогічних працівників вищої категорії (Коледж)

 

 Атестація 2020 

Наказ про створення атестаційної комісії 

План роботи атестаційної комісії 

Наказ про проведення атестації 

Графік проведення атестації 

Наказ №61-4 від 13.03.20 про результати атестації 

Наказ №79-4 від 21.04.20 про результати атестації (вищі категорії) 

Підвищення кваліфікації

Положення про підвищення кваліфікації ВСП НК ТДАТУ

 

ЗВІТ про підвищення кваліфікації (шаблон)

 

КЛОПОТАННЯ про зарахування підвищення кваліфікації (шаблон)

 

План підвищення кваліфікації на 2024 рік по цикловим комісіям

 

План підвищення кваліфікації на 2023 рік по цикловим комісіям

 

План підвищення кваліфікації на 2022 рік по цикловим комісіям

 

План підвищення кваліфікації на 2021 рік по цикловим комісіям

Методичні рекомендації для професійного розвитку науково-педагогічних працівників

 

Новий Порядок підвищення кваліфікації 2020

Презентація МОН: "Можливості для вчителів 2020: підвищення кваліфікації"

Конкурси педагогічної майстерності

Конкурс «Педагогічний ОСКАР 2024»

Положення про конкурс «Педагогічний ОСКАР-2024»
Номінації конкурсу та вимоги до конкурсних робіт
Критерії оцінювання конкурсних робіт
Зразок оформлення титульної сторінки
Зразок оформлення титульної сторінки на звороті
Зразок оформлення сценарію навчального відеофільму

 

Конкурс «Педагогічний ОСКАР 2023»

Положення про конкурс «Педагогічний ОСКАР-2023»
Номінації конкурсу та вимоги до конкурсних робіт 
Критерії оцінювання конкурсних робіт 
Зразок оформлення титульної сторінки 
Зразок оформлення титульної сторінки на звороті 
Зразок оформлення сценарію навчального відеофільму 

 

 Конкурс "Електронні освітні ресурси у професійній діяльності педагога" 

Положення про конкурс "Електронні освітні ресурси у професійній діяльності педагога"

Організація методичної роботи

Наказ №226/4 від 30.08.2021 р. Про створення педагогічної та методичної Рад коледжу
План роботи методичної ради на 2021-2022 навчальний рік 

Методичний кабінет ВСП «Новокаховського фахового коледжу Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» – це організаційна форма науково-методичної роботи з педагогічними працівниками. Він забезпечує управління двоєдиним педагогічним процесом, що складається з діяльності, спрямованої на підвищення педагогічної майстерності викладачів, з одного боку, і якості навчання студентів – з іншого. 

Основні напрямки методичної роботи:

- поглиблення знань з теорії і методики навчання та виховання, психології, етики; поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладання;
- науково-методичне забезпечення системи навчально-виховного процесу;
- вивчення питань теорії і досягнень науки в галузі викладання предмета, володіння сучасною науковою методологією;
- освоєння методики викладання даного предмета; випереджаючий розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з демонструванням відкритих занять;
- удосконалення методики застосування наочних посібників, технічних засобів навчання, дидактичних матеріалів;
- впровадження у практику роботи педагогічних колективів досягнень психології й окремих методик передового педагогічного досвіду;
- систематична інформація про нові методичні рекомендації, глибоке вивчення відповідних державних і нормативних документів. 

Загальні функції методичної роботи

Діагностична: дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності викладачів та вимогами до їхньої професійної діяльності на рівні встановлених державних стандартів.

Відновлююча: передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у змісті освіти.

Коригуюча: передбачає внесення змін до науково-методичної інформації з урахуванням нових психолого-педагогічних теорій.

Компенсаційна: сприяє оновленню знань і вмінь педагогів відповідно до потреб життя.

Прогностична: вимагає визначення знань та вмінь, необхідних педагогам в майбутньому.

Моделююча: забезпечує розроблення перспектив і орієнтирів педагогічної діяльності. 

Форми та методи підвищення кваліфікації:

- курси ФПК;
- стажування на кафедрах університету, або на виробництві;
- атестація;
- вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду роботи;
- семінари, конференції;
- школа молодого викладача. 

Методична робота:

- підготовка методрозробок;
- підготовка методрекомендацій;
- методдоповідей;
- робота зі спеціальною та методичною літературою. 

Основними завданнями діяльності методкабінету є:

- створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників;
- координація діяльності предметних (циклових) комісій, методичних (предметних) об'єднань і коледжу;
- вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій;
- впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;
- вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;
- формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності викладачів коледжу, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних та спеціалізованих видань;
- проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності викладачів і студентів коледжу;
- висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних працівників коледжу.

  Заходь з мобільного

qr site nkatk

Авторські права

Всі права захищені. Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу ВСП «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» заборонено.

Контакти

Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Горького, 1.

Телефон: +38 (05549) 9-07-10
e-mail: office@nkatk.com

Офіційний сайт: https://nkatk.com/

Контакти переміщення

Коледж тимчасово переміщений за адресою:

25031, Україна, м. Кропивницький,
пр. Університетський, 7/2.

Телефони: +38 (099) 099-55-56
                   +38 (067) 439-50-10