logo 150

Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»

Наскрізні програми практичного навчання

Наскрізна програма практичного навчання 073 Менеджмент 2023
Наскрізна програма практичного навчання 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2023
Наскрізна програма практичного навчання 081 Право 2023
Наскрізна програма практичного навчання 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2023
Наскрізна програма практичного навчання 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка 2023
Наскрізна програма практичного навчання 193 Геодезія та землеустрій 2023
Наскрізна програма практичного навчання 208 Агроінженерія 2023

Бази практик

Перелік усіх видів практик для кожної освітньо-професійної програми, їх форми, тривалість і строки проведення визначаються в навчальних планах. Зміст і послідовність практик, відповідні форми звітності визначаються програмою практичної підготовки, яка розробляється відповідно до навчального плану.

Практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях усіх організаційно-правових форм і форм власності (базах практики) або з використанням власної матеріально-технічної бази (наявними лабораторіями, навчально-дослідним господарством, полігонами та навчально-виробничою майстернею), що забезпечують практичну підготовку, включаючи виробниче навчання.

Для якісної підготовки фахових молодших бакалаврів за останні роки створено дві сучасні навчальні лабораторії на спеціальності 208 Агроінженерія та полігон для спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

Виробнича практика проводиться згідно з укладеними двосторонніми угодами між коледжем та провідними підприємствами Херсонської або інших областей, що забезпечує якісну підготовку майбутніх фахівців і набуття ними практичних навичок і вмінь.

Здобувачі фахової передвищої освіти з дозволу відповідних циклових комісій можуть самостійно підбирати для себе місце проходження практики (базу практики) і пропонувати його керівнику практики закладу фахової передвищої освіти.

Здобувачі фахової передвищої освіти, які поєднують навчання з роботою, можуть проходити практичну підготовку шляхом навчання на робочому місці у процесі виконання посадових обов’язків, якщо це забезпечує виконання програми практики.

Тривалість та терміни проходження студентами практик визначаються графіком освітнього процесу.

 

Перелік базових підприємств спеціальностей

Базові підприємства практик 2023-2024 н.р.

208 «Агроінженерія»
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
193 «Геодезія та землеустрій»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
073 «Менеджмент»
151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
081 «Право»

Організація дуальної форми здобуття освіти

На час воєнного стану та перебування території Херсонської області під окупацією країни агресора, пілотний проєкт «Про дуальну форму здобування фахової передвищої освіти у ВСП «Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного» призупинений. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.04.2022 року № 387, з метою збереження життя та здоров я громадян України, а також створення безпечного освітнього середовища, організацію здобування освіти, освітнього процесу в умовах воєнного стану, Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» був переміщений на базу Кропивницького аграрного фахового коледжу. 

Основне завдання впровадження елементів дуальної форми навчання – усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх фахівців, подолати розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів з урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання у ВСП «Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ». Навчання з елементами дуальної освіти існує вже понад три роки.

Дуальна освіта у коледжі здійснюється відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №660-р від 19.09.2018 року «Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти», проєкту Положення «Про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти».

З 2019 року заклад бере участь у пілотному проєкті Міністерства освіти і науки України щодо реалізації дуальної форми здобуття вищої освіти.

Кожного року не менше як три студенти різних спеціальностей обирають ДФЗО як основний вид навчання.

Елементи дуальної освіти присутні й при проходженні студентами різних видів виробничих практик. Технологічні та переддипломні практики студенти проходять на виробництві. Керівники практик розробляють щоденники-звіти, з врахуванням усіх вимог, які дозволяють студентам отримати відповідні навички та практичні вміння, пройшовши весь виробничий процес, вивчивши діяльність усіх структурних підрозділів.

З цією метою між коледжем та провідними підприємствами укладаються двосторонні угоди про співпрацю, що дозволяють студентам проходити дуальне навчання, практичне навчання, а викладачам та майстрам виробничого навчання – стажування на виробництві.

Робота щодо запровадження дуальної форми здобуття освіти триває і набуває постійного і системного характеру, напрацьовується необхідний досвід, створюються методичні документи, налагоджуються необхідні виробничі зв’язки. При цьому проводиться систематична роз’яснювальна робота зі студентами щодо переваг навчання за дуальною формою здобуття освіти. 

Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої освіти у ВСП «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»

  Заходь з мобільного

qr site nkatk

Авторські права

Всі права захищені. Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу ВСП «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» заборонено.

Контакти

Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Горького, 1.

Телефон: +38 (05549) 9-07-10
e-mail: office@nkatk.com

Офіційний сайт: https://nkatk.com/

Контакти переміщення

Коледж тимчасово переміщений за адресою:

25031, Україна, м. Кропивницький,
пр. Університетський, 7/2.

Телефони: +38 (099) 099-55-56
                   +38 (067) 439-50-10